دیگران مثل من فکر نمی کنند

کافی است این حقیقت که

"دیگران مثل من فکر نمی کنند"

را فراموش کنیم تا بزرگترین اصل اخلاقی به بیهوده ترین اعتقادمان بدل شود که از قضا همیشه هم بدان پایبند هستیم:

"با دیگران چنان رفتار کن که دوست داری با تو رفتار شود"

انسانها بیشترین رنجها را بر همنوعانشان نه از روی بدجنسی بلکه از روی جهل روا می دارند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مرجان

جملات زیبا هستد.اما هیچ وقت رفتار آدمها عین هم نیست که عکس العمل هاش یکسان باشه.شما چی فکر میکنی؟ [گل]

لوکال

سلام متوجه منظورتون از این جمله نمی شم: رفتار آدمها عین هم نیست عکس العمل هاش یکسان باشه