قدم های بودا

بر این باورم که اگر انسانی با آگاهی قدم بردارد، جهانی را عوض خواهد کرد.

نیاز نیست که تمام آنچه انجام می شود را او اراده کند

هیچ حرکتی در این دنیا بی تاثیر نیست

وقتی من به کار خودم مشغولم و با تمام وجود به آن مشغولم یعنی وقتی با کارم یکی می شوم و با آن در می آمیزم نتیجه آنچه می کنم در برد و باخت جنگی که فرسنگها از من دور تر است موثر است نتیجه آن در فرار آهویی از چنگ شیری در قاره ای دیگر تاثیر دارد چه من بدانم یا ندانم

باورم این است که آنچه می بینیم جز ظاهری از دنیا نیست.

چه نیکوست که هر کس به کار خودش مشغول شود

به همان بازی کوچک و کودکانه ای که باید مشغول اش باشد. همان بازی که می تواند با آن یکی شود و با جهان به یگانگی برسد، تسلیم شود و ساغر آگاهی اش را پر کند

/ 2 نظر / 5 بازدید
آميتيس

سلام.موافقم .البته حتی اگه جهانی عوض نشه حداقل زندگی خودش عوض ميشه حداقل يک نفر بهتر ميتونه زندگی کنه.تو اين وضعی که هست يک نفر هم بتونه خوب زندگی کنه تغيير کنه جای اميدواری داره.