پابند طلا

باید کمی هم واقع گرا بود، نمی توان منکر شد که غریزه چقدر در عشق رومانتیک تاثیر گذار است. این را آن موقع هم می دانستم، چیزی که هنوز هم نمی دانم این است که به خاطر پابند طلا بود که عاشقش شدم یا به خاطر او بود که عاشق پابند طلا شدم به هر حال بعد از او دیگر نه دختری با پابند طلا دیدم (البته به جز در فیلمهای پرنو) و نه عاشق کسی شدم

پ.ن١:عشق برای من یعنی احساس نیاز شدید (تاکید می کنم احساس) به چیزی یا کسی

پ.ن ٢: خودم هم میدانم که ممکن است از نظر شما این خیلی سخیف باشد ولی برای من که در آن موقع خیلی هم رمانتیک بود.

/ 2 نظر / 20 بازدید
پلنگ

اینو خوب اومدی. چون من هم یه زمان همچین ماجرایی داشتم.