اسلام (قسمت اول)

وقتی از دین اسلام قرار است سخنی گفته شود همواره این خطر وجود دارد که سخنت به اشتباه فهم شود و از آن بدتر و البته معمول تر این که اصلا کسی به سخنت گوش ندهد. ما شاالله اکثر مردم رشنفکر و متمدن شده اند و دیگر نیازی به جفنگیات و خرافات دینی احساس نمی کنند. آنها متجدد شده اند، دین چیز دست و پا گیری بود و زمانی شعور جمعی چنان بود که مردم، گوش به این حرفها بسپارند و چه بسیار احمق بودند ولی اکنون بحمدالله دیگر چنین نیست و مردم چشم و گوششان باز شده است و نیازی ندارند این خرافات را بپذیرند. به کمک همت بلند فیلسوفان و متفکرین بزرگ غربی که از هر نظر قرنها از ما جلو ترند، مردم آگاه تر شدند و روشنفکری از سرتاپاشان می بارد آنها دیگر خود را ملزوم نمی دانند تا به قیودی که دین بر دست و پاشان زده بود تا مبادا به مادیات و زندگی خوش دنیوی برسند، مقید باشند. به همین دلیل هر جا سخن از اسلام زده می شود انگ امل بودن و حماقت و ارتجاعی بودن به گوینده اش زده می شود. در این بلوای تجدد که دیگر کسی نه دینی را باور دارد و نه می خواهد که باور داشته باشد، آنها که اندکی وجدان داشته باشند به جستجو می افتند به این در و آن در می زنند تا به این خیل مصرفیها که پوزه شان را در آخور دنیا کرده و تمام زندگیشان در شکم و زیر شکمشان خلاصه می شود نپیوندد، به هزار و یک مکتب و فلسفه نوظهور سرک می کشند تا شاید مرحمی برای روح رنجور و جان خسته شان بیابند، ولی بازگشت به اسلام هرگز، حماقت هزار ساله پدرانمان بس است، آنچه از اسلام در یاد و خاطره نسل جوان ما نقش بسته بوی گند جوراب در نماز خانه ها، ریش نا منظم و نعره ها و ضجه های بلند برای امام حسین  و بلند کردن علم هاییست است که هر چه سنگین تر،لابد علمدارش مسلمان تر. به راستی از اسلام چه چیز مانده که بخواهیم از آن سخن بگوییم؟ جز نعشی که بوی حماقت و تعفن از آن بلند می شود؟ بله! چیزی جز این نعش نمانده و دقیقا به همین دلیل باید از اسلام سخن گفت. نمونه های زنده اسلام در تاریخ مدفون شده اند و از اسلام جز پوسته ای نمانده است که هر کس از راه می رسد در این پوسته پوشال دلخواه خودش را پر می کند و به اسم اسلام به ما غالب می کند، اسلامی که به ما قالب شده است از محمدش تا امام زمانش تحریف شده و می شود. آری این سخنان را از دهان خیلی ها شنیده ایم ولی آن خیلی ها اکنون کجا رفتند؟ آیا حتی یادی از آنها در ذهنها مانده؟ چه کسی اکنون یادش هست که دکتر شریعتی چه می گفت؟ چه کسی یادش هست که ملت ایران برای چه انقلاب کردند؟ کسی می داند علی که بود؟ ابوذر که بود؟ حسین چه می گفت؟

جوان ما حق دارد که دست به دامان پدارن بیرحم فلسفه غربی و مادران نازپرور بچه ننر کن مکاتب شرقی شود. او حق دارد که از اسلام به دامان بودیسم پناه برد که در اسلام خشک فقه ی تنها چیزی که میابد احکام طهارت است و قواعد درست دولا راست شدن در نماز و در بودیسم شور و حال عرفانی و ذوق صوفیانه تازه کلی هم در این راستا مورد ستایش واقع می شود اکنون کسی برای اسلام تره هم خورد نمی کند ولی مدیتیشن و یوگا و بودیسم روی بورس آمده و هر کس به آنها گرایش پیدا کند مترقی تر و با فرهنگ تر است.

او حق دارد که به کومونیسم گرایش پیدا کند چون در اسلامی که او با آن مواجه است هرچه حاج آقای مذهبی است در حال مکیدن خون مستضعفان است، هر چه فقیه است در حال شرعی کردن ربا به شکل بانک داری و چپاول نیروی کار توسط سرمایه داری و صیغه به اسم رواج سنت پیامبر و در اصل برای پر کردن  حرم سرای همان حاج آقا ها و به حضیض کشیدن جوانان ما به شیوه شرعی که خدا هم احتمالا می پسندد.

حق دارد که به نهلیسم روی آورد چون اسلام او برای این نیست که زندگیش را معنا ببخشد، اسلام او تنها تعیین می کند که چه ساعتی وقت نماز است، چه ماهی وقت سینه زدن و چه ماهی وقت روزه گرفتن و چه چیزی نجس است و چه کاری حرام، گاهی که اینها کسل کننده شد جهت تفنن و به اسم امر به معروف و نهی از منکر، گیر دادن به دیگران،  او وقتی با موج پوچ گرایی فلسفه غربی مواجه می شود که همه چیز را به ریشخند می گیرند وقتی می بیند که جوابی برای این ریشخند کنندگان ندارد چون اساسا معنایی در زندگی اش، اسلامش و هویتش نمی یابد، چاره ای ندارد جز این که خود هم از ریشخند کنندگان عالم و انسان باشد تا سرش بی کلاه نماند.

جوان ما با اسلام بیگانه تر است تا با نهضتها و مکتبهای نوظهور قرن نوزدهم و بیستمی، اگر در او چیزی از  حقیقت جویی، عدالت خواهی و آزادی طلبی وجود داشته باشد در گنداب این مکاتب است که خود را سیراب می کند. و چه سیرابی که همه اش تشنگی است و عصیان و نا امیدی!

این تازه زمانی رخ می دهد که او با ریشه های فلسفه غربی و شرقی مواجه شود و اینچنین به دامشان اسیر گردد، اگر او همین اندک وجدان را هم نداشته باشد به سادگی در آماج تبلیغاتی غربی غرق خواهد شد و از او چیزی باقی نخواهد ماند جز موجودی پوک ، مبتذل و مصرفی که برده زرخرید نظام سرمایه داریست.

وقتی چیز ارزشمندی نداشته باشی دلیلی هم برای دفاع نداری. اسلامی که ما داریم چه چیزش ارزشمند است؟

وقتی در وجودت چیز ارزشمندی ریشه ندوانده باشد چه دلیلی داری که نگران باشی؟ ولی ما نگرانیم نمی توانیم نباشیم، مکتب ما، اسلامی که سمبلهای عشق، برابری و آزادی را به ما عرضه کرده است دارد از بین می رود و ما نمی توانیم نسبت به این ایده آلهای بشری بی تفاوت باشیم.

نیچه در قرن نوزدهم خیلی چیز ها گفت یکی اش همین که می گفت:"ما پدر، مادر، برادر، خواهر، زن و فرزندمان را نه به خاطر خودشان بلکه به خاطر احساسی که از آنها به ما می رسد دوست داریم."

عجبا! چقدر جالب، راست می گوید فکر کن! در واقع به خاطر احساسی که به ما می رسد دوستشان داریم غیر این است؟ می توان برای همه تعریف کرد و کلی ژست روشنفکرانه گرفت که ببینید نیچه چه حرف جالبی زده است. بعد ادامه زندگی...  ولی می دانید همین حرف جالب بر سر تو که انسانی و در مسیر حق حرکت می کنی چه بلایی نازل می کند؟ کل فلسفه جدید بر پایه همین حرف های جالب ریخته شده است و اگر شما را جذب کرده باید بگویم متاسفم آقای روشنفکر بدبخت شدی!

بله همین یک جمله ساده یعنی این که رابطه عاطفی که تو با مادر، پدر و همسر خود داری یک نیاز ابتدایی و ساده و پیش و پا افتاده در حد همان نیاز های شکمی و زیر شکمی است. تازه از آنها هم بدتر چون آنها حقیقتا یک نیاز اند ولی این معلوم نیست از کجای آدم در می آید وقتی همه رفاه آدم تامین باشد نباید دیگر خبری از این نیاز های احمقانه در انسان باشد و انسان آگاه و عاقل نباید از این نیاز های کشکی داشته باشد، بیخودی به آن پر و بال نده و پیاز داغش را زیاد نکن! عاطفه کیلویی چند! زندگی را بچسپ و عیش مدام را! یا به قول آن شاعر اهل حال: «شراب و کباب و رباب» را عشق است! این محتوای یک جمله اش بود، آقای روشنفکر طرفدار نیچه که می خواهی بگویی: "تو از معنای این جمله ی نیچه چیزی نفهمیدی!"، من از تو زود تر معنای عمیق این جمله که حاکی از تنهایی عمیق و ریشه دار انسان هاست و تمام حرکات انسان که در نهایت از حب ذات نشئت می گیرد، را متوجه شده ام ولی قضاوت درباره ی این جمله و تاثیر آن بر مخاطب، باید به جایگاه آن در راستای بقیه مطالبی که ایشان گفته اند بپردازیم، شما در نظر بگیرید چندین کتاب قطور این آقا پر است از این سخنان جالب و بدیع که تا به حال به گوش ات نخورده است ولی در قرنی زندگی می کنی که دیر یا زود با تمام وجودت همین حرف ها را حس می کنی و می شوی برای خودت یک پا نیچه که رفته ای بالای یک تپه دانش انبار شده و از آن بالا همه چیز و همه کس را و حتی خودت را با نگاه سوم شخص مفرد، نظاره می کنی و همه چیز را پوچ و بی معنا می بینی. و فریاد می زنی: «خدا مرده است»! یا به قول سارتر:«انسان، شور و شوقی بیهوده است»، این داستان دیر یا زود بر سر تو خواهد آمد و چیزی نیست که بتوانی از آن روی برگردانی.

اصلا قصه خودم را می گویم، چه شد که از مذهب دور شدم، در فلسفه غرب چه یافتم، در اشراق شرق چه یافتم و چرا بازگشتم؟ آن مذهب که از آن دور شدم چه بود و آن که اکنون به آن بازگشتم چیست؟ نمی گویم تمام فلسفه غرب و اشراق شرق را گشته ام و اکنون مذهبم را کاملا می شناسم. نمی گویم این حرکتم کاملا حق جویانه بود هرگز چنین ادعایی نمی کنم ولی به دنبال حق بودم، هنوز هم هستم و اصلا هر چه دارم از همین حس و عطش حق جویی ام دارم، هرچند که نه در صداقت نه در جدیت چیز تعریفی در خودم ندیدم ولی آنچه در این چند سال بر من گذشت را روایت می کنم چون می دانم که برای تویی که همان احساسهای چند سال پیش یا اکنون من را داری مفید است و در بسیاری جهات راهنمایی ات خواهد کرد.

/ 5 نظر / 6 بازدید

يه چيزی می گم که حرصت دا ر بيادا!!!

لنگه كفش پاره

ااااااا .اسمم جا موند! در هر صورت می خواستم بگم. برادر لوکال انرژی هسته ای حق مسلم ماست

لنگه كفش پاره

اما خارج از شوخی! فکرت باز شده ها!

سپهر

کاش مسئول سایت آقا مصفا ( داوود پیرمرادیان) در سایت آقا مصفا به وبلاگ ؛ پاسخ به مدعیان ؛ لینک می داد( مثل نوبادی و فلاطونی که به وبلاگ " پاسخ به مدعیان " لینک دادن) . به این ترتیب دیگران تا دسته آگاه می شدند که ما هواداران آقا مصفا و کریشنا مورتی بر مبنای تعالیم آنان چون احساساتمان منشا کلمه ای ندارد و هویت مان بر اساس کلمات بنا نشده خیلی راحت و بدون شرم واژه های رکیک را به کار می بریم و بخاطر هواخواهی از پیر و مراد و هدفمان که آقا مصفا باشد هر وسیله ای را مجاز می دانیم . زنده و جاوید باد تعالیم نغز و دسته اول آقا مصفا شعری که از مولاناست و محمد آنرا درج کرده است ( به عنوان دستگرمی و میان پرده ) نثار مخالفان آقا مصفا باد علی یارت!!!!!!محمد که به مدعیان خوب پاسخ می دهی . دمت گرم

امين

چرا حماقت؟ چی شده مگه؟ نظرت برگشته؟