اگر تو هم اینجا می ماندی

اگر تاب و می آوردی و

بی دغدغه به تماشای حضور سبز خزه هایی می نشستی که در برکه تنهاییمان نقش می بستند.

اکنون من مردابی نبودم که از غورباقه هایش زره چشم می گیرد

/ 0 نظر / 4 بازدید