خدا

محمد رسول الله (ص): «... اذا بکی الیتیم وقعت دموعه فی کفَّ الرَّحمن و یقول تعالی: من ابکی هذا الیتیم الذی واریت والده فی التّراب من اسکته فله الجنَّه.»
... هرگاه کودک یتیمی گریه کند اشکهای او در کف پر مهر و محبّت خداوند رحمان می ریزد و خدای تعالی می فرماید: چه کسی این یتیمی که پدرش را از دست داده (و اکنون زیر خاک آرمیده) به گریه درآورده است؟ هر کس او را آرام کند بهشت از آن اوست (:پاداش او بهشت است).

___________________________________________________________

گاهی خدا یک احتیاج می شود

احتیاج به موجودی که چاره ای جز پرستش اش ندارم

/ 1 نظر / 16 بازدید
مرتضی مردانی

گاه خداوند به انسان این حس را القا می کند که انسان بودن هم خوب است و انسان باش