رویای من

کاش رویایم زنی بود زیبا
      تا در آغوش اش کشم
یا لبی خندان
      تا بوسه باران اش کنم
کاش رویایم قطعه شعری بود
      تا برای سرودنش
          هر چه واژه بود و هست به خط کنم
یا دشمنی جان سخت
      تا جان فدای کشتن اش کنم
رویای من اما چیز دیگری است
رویای من که تن نداد به هیچ کس
حتی به گرمی آغوش خیال من

/ 0 نظر / 29 بازدید