درنگ

چشمان نیمه باز<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

برزخی اینچنینی

نه توان همپیالگی با زندگی

نه توان همخوابگی با مرگ

بدبختیمان این است که با ریگ های باغچه مان هم مشغول می شویم، وگرنه کارهای بزرگی از مان بر می آمد، شاید هم دیوانه می شدیم، نه از آن دیوانه ها که مشغولند. اراده همواره با زمان کار دارد و ما اراده ای می خواهیم که اراده مان را بر جای خود نگاه دارد. شاید باغچه ای بی ریگ باید یا شاید تنها چیزی که لازم داریم لحظه ای درنگ است اگر بتوانيم

/ 2 نظر / 3 بازدید
لنگه كفش پاره

سلام. من تازه اومدم .هم ترک اینترنت کردم هم رفتم مسافرت که هوایی بخورم. اما چه هوایی .بیشتر از همه مث اینکه دلم هوا خورده. حسابی !!! بچه هوایی شده!!!