ياد استاد

آدمی در این خانه ی در بسته که با گیاه و جاندار سعادتمند همنشین است، در کنار پنجره، یک نگاهِ منتظر است. نگاهی لبریز از رنج و شوق، در فضای مهگونی که پیش چشم دارد هر جرقه ای که از صاعقه های دوردست بر می جهد فضای درونش را روشن و داغ می کند و صدای تندری را در دلش می شنود و سمفونی خاطره آمیز و سیرآب کن بارانی که در صحرای ساکت و بی مرز دلش که کشتزار خاطره های بهشتی است باریدن می گیرد و تمام بودنش همچون حلقوم تشنه ای در زیر باران های اسفندی از لذت مطبوع نوازش آرام می گیرد. ناگهان پنجره بسته می شود و صدای باران خاموش می گردد. روح از خفقان بی قراری می کند و همچون دیونه ای خشمگین، در زنجیر، مجروح و دردمند به خود می پیچد.

هبوط/ دکتر علی شریعتی

/ 0 نظر / 3 بازدید