در باره نامه آقای توکلی

نامه آقای توکلی به آقایان موسوی و خاتمی:

توکلی: آن‌که باید تصمیم به بازگشت بگیرد شما هستید

به نظرم قبل از این که به نامه آقای توکلی پاسخی سیاسی داده شود، می توانیم با خواندن آن به روانشناسی طیفی که ایشان به آن تعلق دارند موسوم به جناح اصول گرایان بپردازیم.
نکته ای که به نظرم در این نامه جالب بود این قسمت بود:
"ولی آیا شما فکر می‌کنید اکثریت معترضانی که راه معارضه را برگزیده‌اند و شعار جانم فدای ایران سرداده‌اند، وقتی خطری متوجه ایران شود روی حرفشان می‌ایستند؟"
این جمله ایشان که "شما پشتیبانی چه کسانی را به‌دست آورده‌اید و حمایت چه اقشاری را از دست داده‌اید؟" سوالی فلسفی - روانشناسی است (آیا حق با اقلیت اصلاح است یا با اکثریت؟) که نشان دهنده ذهنی آماده است برای پذیرفتن تفکرات ضد دموکراسی
یافتن پاسخ فلسفی - روانشناسی مناسب برای این سوال می تواند کمک بزرگی به گسترش جمهوریت و دمکراسی در ایران کند یا حد اقل جلو گسترش تفکرات خشونت آمیز و ضد دمکراسی را بگیرد.

/ 0 نظر / 16 بازدید