هر میوه کلام نارسیست که به امید پخته شدن به ذهن سبز درخت خطور می کند

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهدی آنتی گرین

درون محل یا محلی مهربون. ما فک می کردیم ادب مرد به ز دولت اوست ولی دیدیم ادب مردا چه جوریه گفتیم شاید ما اشتباه بوده برداشتمون بذار یه مقدار شبیه مودبا باشیم. من باهات موافقم و برای تو ننوشتم من برای بی ادبا می نویسم درون محلی مهربون. ما فک می کردیم ادب مرد به ز دولت اوست ولی دیدیم ادب مردا چه جوریه گفتیم شاید ما اشتباه بوده برداشتمون بذار یه مقدار شبیه مودبا باشیم. من باهات موافقم و برای تو ننوشتم من برای بی ادبا می نویسم