اگر علی را نمی پرستند از علی ناشناسیشان است نه خدا شناسیشان

علی برای آنها خدای بزرگیست قدر فهم شان به آن نمی رسد، در جمعی که خدایانشان زن و شکم و زر و زور است و کف و هورای تماشا چیان!

برای خوکانی که لجن می خورند و بوزینگانی که شکلک در می آورند و موشهایی که سکه می جوند و خرهایی که کتاب می خوانند از علی سخن گفتن حماقت است.

علی خدای بزرگیست نباید از آن سخن گفت.

از علی که بیست سال خاموش بود

از علی که نعره هایش در چاه های کوفه استخوانهایم را می لرزاند

از علی که فرشته نجاتش ابن ملجم بود

از علی که ذره ای از اندوه اش را به همام هدیه کرد و همام جان باخت

از علی که نمی شناسمش از علی که نمی توانم بشناسمش قدر فهم من به او نمی رسد

/ 4 نظر / 3 بازدید
ناظر

لوکال جان تو را چه می شود و چه بلائی بر سرت آمده؟ حالت خوبه ؟

لوکال

چرا می پرسی؟ تعريفت از حال خراب چيه؟ تا بگم حالم خوبه يا خراب

علی وارم

سلام خوبی؟ اين مطلبت عالی بود. نه اينکه من علی دوست باشم. خودت من و باورام رو می شناسی ولی واقعاً رفتم تو فکر بهت نمی گم از این مطلب ها بازم بنویس چونمی دونم اینم یه جورائی خوشت اومد که نوشتی با این حال آرزوی موفقیت تو اون چیزائی که می خواهی و می تونی باشی می کنم

نيک بخت

سلام وبلاگ جالبی داری موفق باشی بهم سر بزن