بیشتر از هر زمان دیگری خود را حیوانی هوشمند می بینم که کمتر از هر حیوان دیگری می داند چه باید بکند اگر بتوان گفت که اساسا موردی وجود دارد که در آن می دانم چه باید بکنم

/ 14 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
چی بگم

اول از همه این که من يک خانم هستم و به آن افتخار میکنم و به هیچ وجه هم افتخاری در این نمی بینم که اگر اشتباهی مرتکب شده ام آن را اعلان نکنم. و نکته آخر این که به نظر من حرفهای آقای پیمان آزاد صحیح هستند.

لوکال

ممنون از لينک ها به هر جهت تنها چيزی که من تا حالا شاهدش بودم در اينجا به جز بحث هایی که ممل به صورت ناقص و ابتدای انجام داد، چيزی نبود جز تضارب شخصيت

جواد

بيچاره جواد!!!!!

جواد

به آدرس هائی که ( چی بگم ) داده کتاب ها و ترجمه های دکتر حبيب اله قاسم زاده را نيز اضافه کنين تا با بصيرت بيشتری بشه بحث کرد .

امين

جديدا سنگين مينويسی... جايی برای نفس کشيدن هم بذار...

لوکال

در يکی از مطالب نقد جالبی در مورد کلمه اصالت و استفاده مصفا از آن کرده بودند که به نظرم موضوع جالبی برای بحث است

چی بگم

"يكي از آموزه‌هاي بسيار مفيد مصفا، رهايي از قيد اتوريته‌ها و خود باختگي هاست و خود مي‌گويد رهائيش با اختتام اتوريته هورناي آغاز شده.مصفا سيستم هورناي را، در مقام تشريح جزئيات ِزندان رواني نوع بشر، سيستم دقيقي مي‌داند ولي اين سيستم در زندان را بر روي تو نمي‌گشايد.مصفا، سيستم خود را جذاب تر و روشمند ترو مؤثرتر مي‌داند كه دست از سر انسان بر نمي‌دارد تا تكليفش را با خود، روشن نمايد. ولي آيا سيستم مصفا هم توانسته است در زندان را بر روي كسي بگشايد؟ تا آن زماني كه من با ايشان در تماس و مراوده بودم، كسي به اين« فيض» نايل نيامده بود و بنظر مي‌رسد اگر بخواهيم از هر سيستمي از جمله سيستم مصفا يك اتوريته و الگو بسازيم، ره بجايي نخواهيم برد. مصفا با سيستم خودش به رهايي رسيده است. من هم بايد ضمن پر شدن از تجارب ديگران، راه خودم را بروم و به سيستم خودم كه تناسب بيشتري با ساختمان روانيم داشته باشد، برسم و در نهايت بايد راه خودم را با پاي خودم و با تجارب حسي و حس كرده هاي خودم بروم." این قطعه شماره 10 در متنی است که تحت عنوان "من فکر می کنم مصفا" نوشته شده است.(دنباله در قطعه بعد)

چی بگم

برای فهم حقيقت هر موضوعی ۳ راه وجود دارد: عقل و نقل و تجربه. آيا روش ديگری که برای همگان قابل دسترس باشد وجود دارد که درباره درست يا غلط بودن يک نظر يا اظهاريه تحقيق کرد؟ البته الهام و وحی را هم ذکر کرده اند، اما این روش ها در دسترس همگان نیست و آقایانی که قرار است نظریات شان مورد بر رسی قرار بگیرند هم هیچکدام مدعی داشتن وحی و الهام نیستند. جوب آیا تا به حال کسی به آن رهایی ای که قول رسیدن به آن داده میشود رسیده است؟ آیا کسی شنیده است که کس دیگری رسیده باشد؟ بنا بر این ۲ روش از روش های تحقیق در مورد حقیقت اثبات میکنند که چنین نشده است(دنباله در قطعه بعد)

چی بگم

در همان متن آمده است: " او مهمترين قدم را، رهايي از خودباختگي در وسيع ترين معنايش مي‌داند به اين معني كه خود را، از اسارت همه قضاوتها، چه قضاوت اهل باصطلاح نظر و چه قضاوت خاله و عمه و دوست و آشنا، نجات دهيم و با ذهني معطوف به درون ، حركت و زندگي كنيم و قدم دوم آنكه از زشتيهاي خود فرار نكنيم. با واقعيت وجوديمان، بدون رد و قبول روبرو شويم و بمانيم و بدان نگاه كنيم، بدون قضاوت ،بدون محاكمه خود و بدون سرزنش و ملامت خود. اگر با اين زشتي ها مانديم، از آنها سيرو دلزده مي‌شويم ولي اگر از آنها فرار كنيم و آنها را توجيه كنيم، در واقع به نوعي ديگر، جان تازه اي در آنها دميده‌ايم تا از جايي ديگر، به خانه وجودمان وارد شوند و بصورتي پيچيده تر كلاف هويت را سردرگم و پيچيده تر سازند. آزاد شدن از چنگ خودباختگي و ماندن با واقعيت وجوديمان، همان دو اصلي است كه مصفا، رهايي خودش را، مديون آنها مي داند."