لال شوم يا که زبان تو شوم

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو
پیش من جز سخن شمع و شکر هیچ مگو
سخن رنج مگو جز سخن گنج مگو
ور از این بی خبری رنج مبر هیچ مگو
دوش دیوانه شدم عشق مرا دید و بگفت
آمدم نعره مزن جامه مدر هیچ مگو
گفتم ای عشق من از چیز دگر می ترسم
گفت آن چیز دگر نیست دگر هیچ مگو
من به گوش تو سخن های نهان خواهم گفت
سر بجنبان که بلی جز که به سر هیچ مگو
گفتم این روی فرشته ست عجب یا بشر است
گفت این غیر فرشته ست و بشر هیچ مگو
گفتم این چیست بگو زیر و زبر خواهم شدگفت
می باش چنین زیر و زبر هیچ مگو
ای نشسته تو در این خانۀ پر نقش و خیال
خیز از این خانه برو رخت ببر هیچ مگوش
/ 4 نظر / 4 بازدید
منیژه

سلام لوکال عزیز چقدر این کلمات تو آشنایند.آنها را انگار در دفتر خاطرات خودم خوانده ام.چقدر آدم هیجانزده می شود وقتی که می بیند مجبور نیست سنگینی یک درد را تنهایی به دوش بکشد... دیگر با این کلمات موافق نیستم.من امروز برخلاف تو معتقدم که به همه آنهایی که ازشان دوری می جویی نیاز دارد و خصوصا خدا که "میخ انسان است."

منیژه

سال پیش دکتر فیاض خوبم،درس جالبی به من داد.او می گفت درد ما تحصیلکرده ها این است که همه چیز را برمی داریم و یک فلسفه اولش می گذازیم و بعد که خوب ازش فاصله گرفتیم شروع می کنیم به مطالعه برای شناختن.همین هم هست که هرگز به شناخت نمی رسیم.او می گفت مردم عامی خیلی بهتر از ما که دنبال فلسفه عشق و خدا و زندگی و.... هستیم،همه اینها را می فهمند.من این روزها به چنین باوری رسیده ام که خدا در مقابل تمام چیزهایی که به ما داده فقط یه چیز از ما می خواهد :"زندگی کنیم." "ناتانائیل!" باور کن این اصلا کار سختی نیست فقط باید برای دقایقی به قول آندره ژید"کتاب ها را بسوزانیم." تو در مورد قنات های کویر چه می دانی؟80 کیلومتر زمین طول زمین را می کنند،300 -400 متر عمق زمین را می شکافند فقط برای آنکه فرصتی داشته باشند برای زندگی...گاه حس می کنم خدا چرا حوصله اش از دست ما و بهانه هایمان سر نمی رود؟فکر نمی کنی کمی زیادی ناشکریم؟

منیژه

سلام بابا لوکان خان این که جمله خودمه،اون یکی مال ژیده همون که می گه:؛ناتانائیل،کی همه کتاب ها را خواهیم سوزاند؟ فعلا

ناظر

پير منم جوان منم تير منم كمان منم دولت جاودان منم من نه منم نه من منم سرو من اوست در چمن روح من اوست در بدن نطق من اوست در دهن من نه منم نه من منم زين واقعه مدهوشم با هوشم و بي هوشم هم ناطق خاموشم هم نوح خموشانم زان رنگ چه بي رنگم زان طره چه آونگم زان شمع چو پروانه يارب چه پريشانم هم ساقي و هم مستم هم فرقم و هم بختم هم محنت و هم بختم هم دردم و دمانم هم خونم و هم شيرم هم طفلم و هم پيرم هم چاكر و هم ميرم هم اينم هم آنم هم اينم هم آنم هم اينم و هم آنم يارب چه پريشانم