آن یک کلام

برای بیان تمام حقیقت جهان یک کلمه کفایت می کرد، اگر آنقدر هوشمند بودیم که توان تفسیر آن یک کلمه را داشتیم وگرنه بیانش چندان مهم نبود

می توانست آن یک کلمه چیزی بی ربط و بی معنی مثل ها! یا هو باشد

/ 1 نظر / 3 بازدید
هلیا

این موجود دو پا اومده تا از هر چیزی تعجب کنه! . . . . . . . . خودمو می گم!