مصادیق عینیِ اخلاق گوسفندی و رفتار گله ای در جمعیت های انسانی

.... این بلا سر ما آمده بعد به جای این که روح دین را که در محمد ، علی و حسین تجلی یافته به ما معرفی کنند، معلم دینی می آید برای مان از اعتقادات دینی صحبت می کند و یک مشت گزاره های دینی به خردمان می دهند که حفظ کنیم، آخرش هم ازمان امتحان می گیرد ببیند که دینمان را خوب حفظ شده ایم یا نه،  ملای دینی می آید جدول لوگاریتمی شکیات نماز را به ما می آموزد، فقیه اش رساله می دهد که اصول صیغه کردن را به ما بیاموزد، عالم دینی می آید بحث های کلامی راه می اندازد که وجود خدا و صفاتش و نبوت پیامبرانش را برایمان از نظر عقلی اثبات کند، خوشحال هم هست انگار یک فرمول ریاضی را حل کرده است، مداح اهل بیت می آید از فرق سر بریده امام علی و دست بریده عباس می گوید همه زورش را می زند که ما را به گریه بیندازد تا قیمت روضه اش را پیش حاج آقا بالا ببرد. ما هم بدون این که علی را شناخته باشیم، زور می زنیم که گریه کنیم تا ثوابمان را بالا ببریم.

آنقدر احمق شده ایم و آنقدر احمقمان کرده اند که همچون جرج بوش ها و تونی بلرها باید به ما درس دمکراسی بدهند!

بی خود نیست که لا مذهب ها می آیند و به ریش  ما و مذهبمان و ملّت مان که حقیقتا هم خنده دار شده، می خندند که همه کارتان ادا اصول و مسخره بازی است. پوپر می آید و درس آزادی بیان و دمکراسی به ما می دهد، مارکس می آید درس عدالت و برابری به ما می دهد، نیچه و کریشنا مورتی می آیند درس آزادگی و آزاده جانی و زندگی اصیل به ما می دهد، اریک فروم می آید عشق را به ما می آموزد، ما هم بیخبر از این که اسلام همه ی اینها را با هم به ما می دهد، به هرچه اسلام و مسلمانی است پشت پا می زنیم می رویم سراغ آنها، به اسلام کافر می شویم بدون آنکه اسلام را شناخته باشیم.

بدون این که موضع اسلام در مقابل ارزشهایی چون عدالت ، آزادای و عشق را درک کرده باشیم.

از کجا مقوله ای به نام «زندانی سیاسی» وارد اسلام شد؟ حضرات معاویه ها و عمر عاص ها و مامون ها بودند که این بازی ها را سر این امّت پیاده کردند وگرنه کجا علی زندانی سیاسی داشت؟ به مخالفان تا آنجا آزادی عمل داده می شد که با این که علی می دانست نقشه شان چیست به آنها اجازه می داد و آنها می رفتند و سپاه جمع می کردند و جنگ جمل راه می انداختند بعد حالا می بینید دانشجوی بدبخت دور از چشم همه زیر لاحاف یه مطلبی را در وبلاگش نوشته که به مزاج آقایان خوش نیامده، طرف را به جرم اغتشاش و از بین بردن امنیت ملّی انداخته اند در زندان، تناقض را ببینید تا کجاست، در رسانه ملّی مان می بینی تظاهرات ضد دولتی آمریکایی ها را نشان می دهند، که به ما نشان دهند دولت آمریکا چیز اخی است، بی خبر از این که با همین کارشان بر دمکراسی و آزادی بیان آنها مهر تایید می زنند.

همین دین ناشناسیمان است که سبب می شود همه ملتمان یا امل شده اند یا قرتی، روشنفکرهاشان هم کافر یا نیمه کافر. هیچکدام اسلام را نشناخته اند که بخواهند به آن ایمان بیاورند، ایمان آوردن به این چیزی که اکنون به اسم اسلام به ما عرضه شده با هر خریتی هم که برایمان امکان پذیر باشد، عین شرک است.

....

ادامه مطلب

/ 7 نظر / 6 بازدید
موناهیتا

راستش هر بار که به اینجا سر میزنم شکه میشوم. دوست عزیز این اسلامی که تو از آن میگویی کدام است؟ در کدام سیاره پیدا میشود؟ چگونه است که تنها تو بدان دست یافته ای و بقیه هنوز کر . کور ، خنگند؟ آیا اینها نمونه هایی از آیه های قرآن نیستد؟ سورهی ال عمران، آیه ۲٨: سورهی النساء، آیه ۴۵: سورهی البقره آیه۱۹۰: سورهی التوبه، آیه ۲٨: سورهی البقره آیه۱۹۱: سورهی التوبه، آیه ۵: سورهی التوبه، آیه ۱۲٣: سورهی محمد، آیه ٣۵: سورهی التوبه، آیه ۲۹: سورهی محمد، آیه ۴:را خوانده ای من دیگر از آیه های ضد زن نمیگویم. عزیز اگر مذهب فقط به عنوان یک عقیده شخصی باشد من با آن مشکل ندارم، تو آزادی در خلوت خودت هر چیزی را خدای خود بدانی. مشکل من آنجایی است که در قدرت است در حکومت است و دارد با نام مذهب و خدا و قداست حماقت و خرافه و ضلم و ریا و دوروئی و فساد میآفریند. سرمایه های مالی و انسانی این سرزمین را به باد میدهد چرا که باید آنطور باشد که آشغالی مانند خامنه ای جانشین خدا بر روی زمین است و.... چه بگویم که ...

لوکال

بايد آن آيه ها را بخوان مشکل همين جاست بدبختی اينجاست که همه چيز شخصی شده، دين شخصی شده، مکتب و ايدئولوژی شخصی شده همه چيز آمده در ذهنها همه چيز بعد خارجی اش را از دست داده و جهان به دو وجه سابجکتيو و آبجکتيو، مکاتب به دو قسم ايده آليسم و راليسم تقسيم شده اند، اين دو پارگی انسان را از يکپارچگی خارج می کند

لوکال

در ضمن اين اسلام زاده خيال من نيست واقعيتی است که زمانی در علی تجلی يافته

موناهیتا

منظورت علی ای است که در 1400 پیش سال میزیسته؟ جناب ما داریم در سال 2006 زنده گی میکنیم. اگر آن علی هر آنچه که شما میگویید بوده ( که نبوده، سری به نهج البلاغه بزنید، متوجه خواهید شد که چه میگویم) خوش به حال هم دورانش به منی که دارم در این عصر و زمان میزیم چه ربطی داره؟ چرا او باید برای من الگو باشد؟ تازه همان علی گفته که فرزند زمان خویش باش!

لوکال

من هم زمانی که به اسلام کافر بودم با همین چیزهایش مشکل داشتم هر بار که قران را باز می کردم میدیدم به جای اینکه مثل دینهای دیگر (بودیسم و مسیحیت) از معنویت صحبت شده باشد یا از عذاب صحبت شده یا فرمان به جنگ است پیش خودم فکر می کردم این همه فرمان به جنگ دادن فقط می تواند از دهان یک فرمانده نظامی بیرون آمده باشد و این اسلام ما یک دیکتاتوری نظامی است که محمد نامی راه انداخته و بعد هم بعد هم گسترش پیدا کرده. دلیلش فقط یک چیز بود، من چیزی از تاریخ نمی دانستم، اسلام را باید از محمد شناخت و علی و حسین، شما در این آیه ها می بینید که نوشته شده کفار را بکشید ولی می بینیم که محمد پس از تسخیر مکه کاری با کفار ندارد، به نظر شما برای او کاری داشت که کافری همچون ابوسفیان را بکشد؟ سوالی از شما دارم: آیا جنگ و جهاد بر ضد ظالمان (چه داخلی مثل ملاهایی که سفت حکومت را چسپیده اند عین زالو خون ملت را می مکند و چه خارجی همچون جرج بوش که هر روز خبر تازه ای از بیدادهایش را می شنویم) کاری اشتباه است؟ شما با قلمتان کاری غیر از این می کنید؟ اسلام هم چیزی جز این در قران اش از ما نخواسته است، اگر فکر کردید منظور ایشان از کفار امثال نیچه

موناهیتا

سلام، میدانید همانطور که در اولین کامنتی که شما را اعصبانی کرد گفتم، بحث کردن با شما اصلاً فایده ای ندارد. جناب شما همه آنچه را که به آن اعتقاد دارید آنقدر بر حق و مطلق میپندارید که اجازه کمی شک کردن و یا تفکر به خودتان نمیدهید. در مورد اینکه من چه فکر میکنم به خطا رفته اید و در مورد فلاسفه و ادیان دیگر هم زیادی به برنامه ها و تبلیغات جمهوری اسلامی گوش داده اید و اعتماد کرده اید. ضمناً با اعقاید خود خوش باشد و لااقل دیگران را در داشتن اعقاید دیگر آزاد بگذارید.

لوکال

جای تعجب نيست که بحث هميشه به اينجا کشيده شود، غالبا يک طرف دگم است و پافشاری بی دلیل روی عقايدش سبب می شود که باب گفتگو بسته شود. حالا می خواهد آن طرف خیلی هم روشنفکرانه سخن بگوید و بدتر که چنین حماقتی را با چنان ظاهری مرتکب شویم. من هرگز از طرف شما دلیلی ندیدم، فقط یک مشت شماره آیه دیدم. من با منطق تاریخ با شما صحبت می کنم و شما می توانید با هر سند تاریخی بروید و ببینید که چنین هست که می گویم، ولی شما یک تعداد آیه را که اساسا نفهمیدید که چه گفته به من به عنوان احمقانه بودن اسلام نشان می دهید، دیگر چه چیز می ماند که بگویم؟ می گویم کفار همان بابا هایی هستند که الان دل همه از دستشان خون است شما باز حرف خودتان را می زنید! پيشنهاد می کنم کمی تاريخ اسلام را مطالعه کنيد. در مورد اديان ديگر اتفاقا جديدا زياد می بينيم که همین بودیسم اخی لامذهب توسط همین صدا و سیمای خودی خوب و استریلیزه تبليغ می شود. اگر فکر می کنيد با کودکی دو ساله هم صحبت شده ايد پيشنهاد می کنم بار ديگر مطالب نوشته شده توسط بنده را بخوانيد و اينقدر عجولانه قضاوت نکنيد. باز هم می گويم از ايدئولوژی خودتان بگوييد شايد ما ايمان آورديم. هرچند که شواهد