من اهل غوغا نیستم

دعا آهسته می خوانم

عاشقانه را زمزمه می کنم

و حرفهایی هست که حتی به زبان شان نمی آورم

بیا و مردانگی کن

آن حرفها را تو بزن

/ 0 نظر / 19 بازدید