راز

زمانی قائل به این عقیده بودم که هیچ پدیده ای تصادفی نیست، مثلا زمانی که پشت تلفن حرفی می زدم و ارتباط تلفنی دچار مشکل می شد این دو پدیده را به هم ربط می دادم و تصور می کردم ممکن است این سخن حرفی بوده که نباید به زبان می آوردم، هرچند که اکنون بر این باور نیستم ولی دلیلی هم برای رد آن ندارم

وجود پدیده تصادفی همواره جزو دغدغه های اصلی من بوده و اساسا در تعریف آن مشکل دارم

پدیده تصادفی چیست؟ آیا غیر از این است که پدیده تصادفی چیزی است که من از علت آن بی خبر ام و از این رو چیزی نسبی است؟

آیا علتها همان چیزهایی هستند که علم پیش روی ما می نهد؟ علمی که پایه های آن بر مبنای استقراست همواره از بیان علتها عاجز است، علم تنها همزمانی پدیده ها را می یابد و بس

/ 5 نظر / 3 بازدید
فرشته

سلام وب لاگ جالبی داری من در یکی یگدونه با در انتظار منجی من می دونستم که تو به کمک من میایی .. منتظرت هستم

من

سلام به نکته ی قشنگی اشاره کردید منم همیشه به این موضوع فکر میکنم وایمان دارم هیچ چیز تصادفی نیست در هر گام ما رازی وحکمتی است که عقل سلیم ما ازبیان ان عاجز میباشد ومطمئن هستم تمام رخدادهای زندگی چه تلخ چه شیرین راهیست به کمال ما پیروز باشید