شدید اما ناپایدار

 

گریه کن تا باورت شود عاشقی

سینه ات سوخت شعله اش را می بینی؟

به همه ثابت کردی که عاشقی!

من از تو یک سوال بیشتر نمی پرسم:

چند سال دیگر در خاطرت خواهد ماند؟

فریب را حس می کنی برادر؟!

/ 1 نظر / 4 بازدید