خاصیت بازی اینگونه است که بازیگر در دنیایی از نشانه ها و علائم که نشانگر پیروزی و شکست هستند چنان غرق می کند که او را از دنیای واقعی جدا کرده و در این علائم و نشانه ها غوطه ور و سرگرم می کند.

/ 0 نظر / 3 بازدید