نقدی بر آنچه از کریشنا مورتی و مصفا آموختم

اغلب مکاتب شرقی از ذن بودیسم تا صوفی گری و عرفان مسلکی اسلامی تمام تاکید خود را بر درون انسان گذاشته اند و محور شروع  و پایان سیر و سلوک خود را در این امر وقف کرده اند که انسان باید خود را بشناسد و تنها وظیفه او همین است و با تاکید بر این اصل به گونه ای تجرید و جدا سازی انسان از جامعه، کار، سیاست و دغدغه های اجتماعی او دست زده اند و گفته اند که انسان در تنهاییش، انسان است و وقتی در روابط پوچ اجتماعی غرق می شود هرگز نمی تواند به هیچ آگاهی اصیلی دست یابد. تاکید بیش از اندازه آنها بر درون گرایی این مکاتب را به بیتفاوت ترین و لا قید ترین مکاتب نسبت به دغدغه های اجتماعی دورانشان تبدیل کرده است. این طرز تفکر و بیتفاوتی اجتماعی در اغلب فیلسوفان جدید نیز وجود دارد. فیلسوفانی که می توان آنها را بنیان گزاران و پیروان نهضت اگزیستانس نام نهاد؛ تنها به دغدغه وجودی انسان پرداخته اند و او را به عنوان یک وجود، قابل ارزش یافتند که باید به بازیابی خود بپردازد که این کار نیز عملی نیست که در بطن روابط اجتماعی قابل انجام باشد.(به جز برخی از آنها همچون گابریل مارسل، که برای جایگاه او در اجتماع اهمیت قائل بودند و او را به عنوان موجودی اجتماعی و دارای تعهدات و مسئولیت های اجتماعی مورد بررسی قرار داده اند.) کریشنا مورتی علی رقم اینکه خودش را از هرگونه وابستگی نسبت به هر دین و مکتبی جدا می بیند از متاخرین مکتب ذن بودیسم می باشد و این را از مقایسه آموزه هایش با آموزه های این مکتب می توان درک کرد. اصالت زندگی ایده ایست که ازمطالعه آثار او در ذهنتان نقش می بندد. او با پوچ انگاشتن تمام ارزش های انسانی آنها را همچون کفش تنگی به پای بشریت به تصویر می کشد که راه رهایی او را بسته اند و او را اسیر دغدغه های بیهوده کرده اند که از اجتماعش به او تحمیل شده است و او نیز بدون هیچ اختیاری آنها را همچون مرده ریگی پذیرفته است. او با چنین برداشتی از ارزشها؛ انسان را در تمام طول تاریخ، درگیر جنگهای عبث قبیله ای، قومی، دینی و ایدئولوژیک دانسته است و ذهن انسان را همواره اسیر باور های پوچ و غیر مفید دانسته که در شلوغی آنها خود را گم کرده و با پناه بردن او به این ارزش ها و باورها و ساختن قلعه و حصار ذهنی در حال فرار از خویشتن است، انسان نمی تواند با خود تنها باشد زیرا این تنهایی به او احساس پوچی و بی ارزشی می دهد. به تعبیر او، تمامی حرکات انسان اسیر (او بر این اعتقاد است که به جز معدودی  تمامی انسان ها اسیرند) بی ارزش است و اگر در شرایط دیگر و جامعه دیگر بود بی شک به گونه ای دیگر رفتار می کرد و باور های اخلاقی او را همان چیز هایی شکل می داد که در آن اجتماع معتبر بود. راهی که او برای نجات از این همه قید و بندها و وابستگی ها و دوندگی های بیهوده برای کسب ارزشهای اجتماعی به ما پیشنهاد می کند تنهایی، سکوت و آگاهی ای است که از این سکوت به ما می رسد، این آگاهی بر خلاف تمام علوم و فنونی است که با تلاش کسب می شوند؛ راه کسب این آگاهی بی تلاشی است، زیرا هرگونه تلاشی که برای کسب حقیقت انجام بگیرد بر پایه و انگیزه ی یک ایده است که از اجتماع و اتوریته های حاکم بر ذهن (که آن هم بر گرفته از ارزشهای اجتماعی است ) شکل گرفته و این خود تلاشی کور است و انسان با نیتی پوچ دست به چنین عملی زده است و در واقع عمل او نمایشی است. و با این تعبیر هر گونه تلاش انسان را دست و پا زدنی بیهوده می داند، فراخوان او که انسان را به سکوت و رها شدن از تعلقات و قید و بندهای اجتماعی می خواند بر پایه ی این تلقی و برداشت از رفتار انسان شکل گرفته است که تمام زندگی او نمایشی و تمام اخلاق او اعتباری است.

در نقد ایدئولوژی ها و جهتگیری های اخلاقی دیدگاه کانت همواره مفید بوده است. کانت می گوید که اگر می خواهید ببینید که طرز فکر و نگرشی فلسفی تا چه میزان درست است، در نظر بگیرید که تمام انسان های یک اجتماع این طرز فکر را داشته باشند و ببینید این اجتماع به چه صورتی درخواهد آمد. این نوع نقد، جامعه شناسانه خواهد بود. همواره در نقد افرادی که همه چیز را زیر سوال برده اند با این مشکل مواجه ایم که آنها از ارائه هرگونه ایده و تصویر از آنچه درست است پرهیز می کنند تا نتوان آنها را به نقد کشید، آنها تنها به توصیف و نقد آنچه درست نیست پرداخته اند و در این امر همواره تا حدودی حق با آنها است. کریشنا مورتی از این گونه افراد است. او همچون نیچه کار خود را با زیر سوال بردن اساسی ترین ارزش های انسانی شروع کرده است. ولی با وجود اینکه هیچ ایده کلی به صورت رسمی از طرف او به ما ارائه نشده است این امکان برای ما محفوظ است که بتوانیم پیشبینی کنیم انتظاری که او از پیروان مکتبش دارد چیست. او گرایش به طبیعت دارد بدون توجه به شرارتی که در برخی از همنوعان وجود دارد منکر کلیه مسئولیت های اجتماعی انسان شده است و همه ی آنها را عبث پنداشته و پیشنیاز هر حرکت درستی را رسیدن به رهایی از اتوریته ها و وابستگی ها دانسته است. و نسبت به هر عملی که قبل از این انقلاب درونی انجام می شود نگاهی عاقل اندر  سفیه دارد. پیامبر اسلام جهاد اکبر که همان خودسازی ، خودشناسی و به قول فیلسوفان اگزیستانس بازیابی است را پیش زمینه هرگونه فعالیتی نشمرده اند و به این موضوع همراه با دیگر فعالیت های اجتماعی تاکید داشتند. ایشان جهاد اکبر را بعد از جنگی که با مشرکان داشتند به مسلمانان امر کردند. ولی کریشنامورتی و پیرو ایرانی او مصفا تمام فعالیت های انسان را پوچ انگاشته اند و بر این پندار اند که تا انسان به آن درجه از اخلاص نرسد و به قول مصفا به اصالت خویش باز نگردد و اسیر هویت فکری باشد هر عملی که از او سر بزند بیهوده است و هرگز قدمی در راه حق برنداشته است. گرفتاری به این نوع ایده آلیسم هرگز مطلوب نخواهد بود. نکته ای که قابل توجه است بی تفاوتی او نسبت به آن چیز هایی است که در دید عرف مزموم است. او آنچه مزموم است را کاملا اعتباری در نظر می گیرد و منکر وجود وجدان است و هرگونه نهیب وجدانی را برگرفته از اتوریته های حاکم بر ذهن می شمارد که انسان را در بند خود کرده اند. با این طرز تفکر تنها چیز اصیلی که برای انسان می ماند غرایز اوست و اولین خطری که در خواندن آثار او برای انسانها وجود دارد گرفتار شدن به گونه ای لااوبالی گری و گرایش به تیپ لش و هیپی و مجاز شمردن هرگونه عمل و خواسته است که با لفاظی فلسفی قابل توجیه است (البته اگر نیازی به این توجیه مانده باشد). آنها تبدیل به موجوداتی خواهند شد که هیچگونه مسئولیت اجتماعی ندارند و انجام هر عملی برای آنها مجاز است، زیرا شرم چیزیست که در وجود آنها از بین رفته است. (چون شرم حاصل فشار اتوریته ها و ایده آل های پوچیست که از اجتماع بر آنها تحمیل شده است ) خطر دیگر یک بعدی شدن وجود آدمی در راستای خودسازی ست، پیروان او تنها مسئله ای که پیش روی خود می بینند رسیدن به رهایی از اتوریته های حاکم بر ذهنشان است و دغدغه های اجتماعی آنها در این راستا به کل فراموش می شود، آنها از اجتماع بریده شده (گرچه در تعالیم کریشنا ذکر شده است که بریدن از اجتماع عملی بیهوده است ولی بیتفاوتی نسبت به اجتماع و همنوعان امریست که خواه نا خواه به خوانندگان و پیروان او دست خواهد داد و این جهت کلی است که از مکتب او در ذهن انسان نقش می بندد وعلیرغم این که او بریدن از اجتماع را نهی می کند ولی این نهی در خارج از یکپارچگی ایده الوژی اوست) و به خودسازی (یا به قول مصفا درک توهم و دروغ بودن خود) خواهند پرداخت که گرایش به این راه نیز سبب پرورش سیب زمینی هایی می شود که زحمت کاشت و داشت اش را کریشنامورتی و مصفا کشیده اند و حالا قابل برداشت و استفاده توسط هر استثمارگر و تجاوز گری خواهند بود زیرا آنها دغدغه اجتماعی ندارند و هرگونه تلاشی که از سمت آنها برای نجات خود و هر جماعتی که نسبت به آنها مسئول است (از قبیل ناموس، خانواده و وطن و  بشریت)، از تجاوز و استثمار شدن انجام بگیرد بر گرفته از ایده و اتوریته ایست که بر ذهن آنها حاکم است این در حالیست که غرور آنها طی تعلیمات مصفا و کریشنا از بین رفته است. به دلیل همین تاثیرات است که ذن بودیسم جزو مکاتب محبوب و تجویز شده توسط قدرت های استثمارگر است.

او با این طرز فکر شرم را با ترس از بدقضاوت شدن و غرور و عزّت نفس را با نشئگی از کبر و امید را با طمع و داشتن انتظار از هستی یکی پنداشته است.

ایراد دیگری که بر نگرش و جهان بینی کریشنامورتی و مصفا می توان گرفت و این ایراد بیشتر فلسفی است تا ایراد جامعه شناسانه این است که آنها منکر کمال انسانی و قدم برداشتن انسان در راه کمال گشته اند آنها معتقدین به تئوری بازگشت هستند و کمال انسانی را در بازگشت به پاکی کودکی و طبیعت معنی می کنند و خارج از این هر چه هست را بر انسان عرضی و بیگانه با خویشتن او توصیف می کنند. اینگونه برداشت از انسان به نگرش رومانتیک و شاعرانه سهراب از زندگی نزدیک است. مصفا منکر وجود اراده آزاد در انسان است و هرگونه عمل انسان را برگرفته از باورها و ارزشهای تعبیر و تفسیری تحمیل شده از طرف جامعه بر او می داند. در نظر گرفتن چنین اصالتی برای جامعه این سوال را در ذهن ایجاد می کند که اساسا این اجتماع مگر چیزی به غیر از من و شما ایم؟ ارزشهای این اجتماع در جایی غیر از وجود من و شما که متبلور نمی شود! با دانستن این مطلب چگونه می توانیم این باورها و ارزشها را ناشی از خودباختگی جمعی و بیگانه با خویش بپنداریم؟ برخی از روانشناسان معتقدند که حرکات انسان در کودکی بر اساس نیاز ها و غرایز اوست تا این که در دو سالگی نیازی جدید در وجود او شکل می گیرد که سبب می شود تا او بخواهد که دوست داشته شود از این پس است که تمامی پیچیدگی های روحی و روانی او شکل می گیرد و تمام انحرافات از این نقطه آغاز می شود. مصفا از این واقعیت سوء برداشت شخصی خودش را دارد. همانگونه که از مولوی تعبیر های شخصی و دلخواه خودش را دارد. او می گوید تمام گرفتاری انسان از فکر است. زیرا شروع تمام بدبختی و انحرافات انسان از همان سنی است که فکر بر ذهن او استوار می شود. برای کسب این ایده آل ذهنی نیازی به طی طریق یا به قول مصفا بی عملی پیشنهادی او نیست می توانیم از روش هایی که تیپ اجتماعی لش پیش گرفته استفاده کنیم و با مصرف حشیش در طی 5 الی 6 سال تبدیل به موجودی شویم که فکری در سرش ندارد. این روش تضمین شده است و کسانی را می شناسم که با این روش به آنچه از نظر او مطلوب است یعنی بی فکری کامل دست یافته اند.

در تعلیمات او چیزی که بر حق و قابل ستایش است افزایش آگاهیی است که بر نمایشی بودن و اعتباری بودن بسیاری از وجوه زندگی «خود مان» نقش بسته است. نه انقلابی که بر ضد اسطوره ها و ارزشهای اجتماعی براه انداخته است و به ما دیدی از بالا نسبت به کلیه انسان ها می دهد تا همگی شان را به ریشخند بگیریم  و برای ما انسانها که دائما به دنبال چیز های جدید  و کبر آلود هستیم، دیدگاهی خوش آیند است، که اگر چنین شود گرفتار سفسطه های او و لفاظی فلسفی شده ایم. او آنجا که از فشار و زور و اجبار اتوریته ها سخن می گوید تا جایی بر حق است که انسان بر اتوریته های بیرونی و اجتماعی سر تعظیم فرود آورده و از آن رو خود را ناچار به اطاعت می بیند ولی آنجا که ندای وجدان را به اتوریته ی درونی تعبیر می کند انسان را به ناکجا آباد می کشاند. مصفا زمانی که انسان را از مشغولیت های بیهوده اش آگاه می کند و عمق غفلت را به او نشان می دهد برای مخاطبش هشیار کننده است و آنجا که او را صرفا به تعمق و سکوت و بی عملی می خواند و هر فعالیتی را پوچ می پندارد، خودش مشغولیتی پوچ می شود که پیروان مکتبش را گرفتار کرده است زیرا تنها مسئله اساسی انسان رسیدن به آن آگاهی و اصالت نیست. در آخر باید بگویم اغلب اشکال در عملی نیست که بدان مشغولیم، اشکال در این است که صرفا بدان عمل مشغولیم. ما بیشتر در حال الینه شدن و مسخ شدنیم تا منحرف شدن، این امری است که در مواجهه با هر دیدگاهی و مشغول شدن به هر عملی گرفتارش می شویم و این اشکال در این نیست که آن دیدگاه را برای خود برگزیده ایم یا به چنان عملی مشغول گشته ایم؛ اشکال در این است که خود را صرفا در آن دیدگاه و آن عمل محصور کرده ایم. چیزی که بدون هیچ فلسفه بافی برای هر کسی درک می شود این است که در هر انتخابی به آنچه فکر می کنیم درست است، عمل کنیم. ولی ما اغلب در حال فرار از این بدیهی ترین قانون زندگی به ایسم های مختلف هستیم.

/ 49 نظر / 62 بازدید
نمایش نظرات قبلی
saeed

نقد محترمانه و دلپذيري بود. البته آموزه هاي اساتيد مكتب فكري فوق براي خوانندگان عمومي ابتدائا از لاالهَ شروع مي كنند و شرط گفتن الّا الله را پاك شدن از تفكرات زائد اوليه مي دانند تا بخش دوم خالص و بدون خلط درك شود. مطمئناً نه كريشنامورتي نه دالايي لاما و نه گاندي و هركس ديگر از اين مكتب كه به درجات آگاهي و جوشش رسيده، نسبت به مظالم پيرامون بي تفاوت و خنثي نبوده. هر چند دفاع از آثار مصفا در مقابل نقد شما به عهده ايشان است اما به نظر هر ديني كه با برچسب و ابداع صفت ، هويت جعلي بر هويت فطري آدمي عارض كند به نحوي كه پيامد آن بيشتر خشونت و خشم و عقده و تأخير در نقد كردن دنيوي بهشت شود به نظر دام شيطاني باشد تا آييني كه به حضور قلبي حقيقي منجر كند بشر را.

ميلاد

با سلام هميشه سعي كنيد كه پايتان را بيشتر از گليم خود دراز نكنيم شما در مقامي نيستيد كه كريشنا مورتي را نقد كنيد از جملات شما پيداست كه اسير نفس خود شديد انسان هيچ وقت به هيچ چيزي نبايد دل ببندد . بيشتر رو خودت كار كن دوست خوبم و اول خودتو نقد كن بعد بزرگان فلسفه دنيا رو باي

مجید

جزی اینو به زبانی گفتم که بری دنبالش خرد کنی دانشمند کوچولو

علی

تا اونجایکه من مطالب رو خودنم وفهمیدم کریشنامورتی چیزیرو رد نکرده ومنکر ارزشها نشده فقط گفته واقعیتهارو بدون پیش داوری قبلی اگاه بود فکرنمیکنم این نظریه برای بشر خطری داشته باشه شماوقتی می خواهید واقعیت یک نظریه یا هرچیزدیگه رو بدانید نباید از چندوچون اون اگاه باشید این موضوع بقدری روشنه که هیچ نقدی نداره فکر میکنم شما مطال این اقارو اشتباه برداشت کردین مثلا اگاهی از بی ارزش بودن یا باارزش بودن چه معنی داره یعنی همون چیزیکه هست رو درک کنیم واقعیت جهان هم همینه وقتی شما واقعیت یک موضوع رودرک نکنید چطوری می خواهید به اگاههی دراون موضوع برسید ؟

علی

ببینید کریشنا مورتی یک استدلال قوی داره درباره فکر واندیشه که درسته یعنی همون چیزیرو میگه که الان روانشناسان عصر جدید و قدیم گفتن یعنی اعمال انسان همون فکرانسانه درواقع مورتی اینطور استدلال کرده که اگر فکر ی درباره خشم داریم وقتی انرا بدرستی درک کنیم یا مثلا ازان اگاهی پیدا کنیم دیگر بدنبال تضادش نمیرویم که انرا ازبین ببریم درک میکنیم که خشم در وجود ما هست یعنی قبول اینکه خشمگین هستیم وچه حالتی در این توصیف داریم در نتیجه بدنبال درمان خشم یا ازبین بردن ان نخواهیم رفت ایا بنظر شما این نظریه برای بشر خطری بوجود میاره ؟ اصلا ما وقتی به درک هستی ووجود نایل میشویم که از چندو چون ان اگاه باشیم بنظر شما برای دانستن چیزی راهی بغییر از اگاهی و درک موضوع هست اگر هست یعنی هرچه دراین دنیا کشف شده ازروی نا اگاهی و تصادفی بوده ؟؟ پس باید درگفته های مورتی کمی تامل وتعقل بیشتری بخرج دهیم البته ترجمه ها ی مورتی کمی فهمش مشکل هست و شاید بخاطر همین خیلیها اصلا نمی فهمند این اقا چی گفته !!!

V

کسی که سخنان کریشنا مورتی رو قبول داشته باشه نباید با تعصب از گفته هاش دفاع کنه...

سوشیانت

محمد عزیز:حقیقت جویی مسیری است که در آن نشانی از غرور ، تعصب و خود فریبی نیست. بودن در فضای " نادانسته ها " و حرکت بی تعصب در پی یافتن حقیقت و به انسانی نو تبدیل شدن حرفی نیست که فقط مورتی بیان کرده باشه تا جایی که علی(ع) هم گفته : هر مسلمانی که امروزش همچون دیروز باشد مسلمان نیست. ظن و گمان ما تغییری در حق و حقیقت ایجاد نمی کنه و حتی در قرآن آمده که : ان الظن لا یتغیر من الحق شیئا . واین چیزیه که مورتی هم به اون اشاره داشته تا با پاکی درون حقیقت واقعی رو کشف کنیم و در پی این انقلاب درونی بتونیم جامعه ای پویا و ایده آل داشته باشیم . همونطور که خود مورتی هم اشاره کرده چیزی که اون در مقطعی از زمان گفته مربوط به گذشته هست و در حال برای نو شدن باید از مرز گذشته ها عبور کرد.حرف های مورتی هیچ اشاره ای به دوری از فعالیت های اجتماعی نداره واونها رو امورات روزمره زندگی میدونه که باید با " حساسیت " انجام بشن.ولی در امور درونی باید در لحظه و پاک بود واین یادآور سخن علی(ع) که گفته :دراموردنیاچنان باش که گویی تا ابدزنده ای ودرامورآخرت چنان که گویی لحظه ای دیگر میمیری.به جای جدل بهتر است که حقیقت جو باش

منصور

آقای نویسنده، شما ىا آثار کریشنامورتی را مطالعه نکرده اید و ىا اشتباه گرفته اید.

بی طرف

تو از کریشنا مورتی و مصفا چیزی نیاموختی که نقدشون کنی..تو از قبل اینا چیز تو مخته که اینها رو با اون نقد میکنی!! پیش چشمت داشتی شی ای کبود..زان کبودت جمله عالم مینمود!!

مهم نیست

برادر تو اول یاد بگیر سهراب را چه طور بنویسی بعد بیا از کریشنا مورتی ایراد بگیر، شما سهراب را سحراب نوشتی !!!!! متاسفم برات که حتی نمیتونی درست بنویسی!!!!! یه نکته دیگه ،همین کمال گرایی هست که ما ایرانی ها را بدبخت کرده ،با همین کمال گرایی هست که هی تو سر ما و خودتون میزنید که دچار توهم شدید!!!!! انسان اگه خودشو بشناسه دیگه احتیاجی به کمال گرایی نداره ،چون خودش به کمال رسیده !!!!! کریشنا مورتی هیچ ادعایی نداره و منم یکی از منتقداش هستم ولی چیزی را به من یاد داد که هیچ پیامبری نتونست و با کمک خودم به مشکلی که 12 سال ازارم میداد و تمام زندگیمو نابود کرده بود ،پایان دادم !!!! و اینو مدیون تعالیم کریشنا مورتی میدونم ،حتی اگر بعده ها هم بفهمم که این انسان حرفاش و تعالیمش غلط بودند و ناصحیح بازم مدیونشم چون با همین حرفاش بود که منو بیدار کرد ،اونم از یه خواب وحشتناک.