قضاوت

زنده بودن با رنج درک می شود این زمانی قابل درک است که عقل حکم می کند که به سلاخی بی دلیل موجودات زنده نپردازیم، ولی تشخص چیزی متفاوت با زنده بودن است. هر چند ما برای اجسام (غیر زندگان) تشخص قائل نیستیم. آن کانون های همنوع که به طرز شاخصی از بقیه هستی جدا می افتند و توجه ما را به خود جلب می کنند خصیصه منحصر به فردی در خود دارند. آنها چشمهایی هستند که ما را زیر نظر دارند. در واقع نظاره شدن امری است که تنها در حضور دیگر متشخصان این هستی اتفاق می افتد. و در ما حالاتی چون شرم و غرور را بر می انگیزانند. می پرسیم که آیا تنها ویژگی تشخص، توانایی نظاره کردن و قضاوت کردن است؟  می خواهیم موجود متشخص را تعریف کنیم. موجود متشخص دارای قوه قضاوت است و می تواند به عمل ما صفات خوب یا بد را بچسپاند، به باور ما صفات فریب یا حقیقت را نسبت دهد، به هنر ما صفات زشت یا زیبا را بچسپاند. نباید فراموش کنیم که ما خودمان هم موجوداتی متشخصیم. و این بدان معنا است که ما هم توان ارزش گذاری بر دیگران و خودمان را داریم. ولی آیا تنها همین توانایی است که متشخصان را از زندگان غیر متشخص جهان مجزا می کند؟ هرچند این صفت برای شناسایی یک موجود متشخص کفایت می کند ولی برای تعریف کامل آن بسیار ناقص است. این ساده سازی بسیار کوته فکرانه است که تشخص را تنها در توانایی قضاوت محدود کنیم. ما با تعریف تشخص می توانیم واژه «من» را به صورت عمومی تعریف می کنیم. و بگوییم هر موجودی که همچون من «من» ای دارد متشخص است. می خواهم اضافه کنم که توانایی قضاوت شدن هم جزو خصیصه هاییست که منحصر به متشخصان است یعنی تنها برای متشخصان است که می توان در مورد عمل، باور و هنر آنها قضاوت کرد. (می توانیم به فعل یک موجود غیر متشخص صفات خیر و شر را نسبت دهیم ولی این ناشی از شخصیت مجازی است که برای او قائل می شویم، می توانیم به هر جنبه نمایشی از یک موجود غیر متشخص صفات زشت یا زیبا را نسبت دهیم ولی این قضاوت بر آن موجود نخواهد بود بلکه آن موجود را به عنوان هنر موجودی متشخص که سازنده آن موجود است مورد قضاوت قرار می دهیم. و در مورد باور که اساسا برای موجود غیر متشخص به داشتن باور معتقد نیستیم) نظاره شدن و قضاوت شدن تنها در حضور متشخصان روی می دهد و این امری است که بیشک برای هر انسان در طول زندگی بارها و بارها روی می دهد و همواره با نوعی اضطراب همراه است. دلیل این اضطراب چیست؟ دلیل این امر چیست که قضاوت دیگران برای ما اهمیتی حیاتی می یابد؟ آنقدر حیاتی که می توان گفت تقریبا هر عملی که از ما سر می زند و ما آن را به خیر تعبیر می کنیم دقیقا برای کسب صفت خیر انجام گرفته است. هر باوری که ما در ذهن داریم و معتقدیم که حقیقت است برای کسب صفت حقیقت انجام گرفته است. این در مورد هنر جنبه ای عینی تر می یابد، هنر برای هنر یعنی دقیقا هنر برای نظاره شدن و تحسین شدن. چرا نگاه دیگران تا این اندازه تعیین کننده ی نحوه ی عمل، باور و هنر ما است؟ تا آنجا که فیلسوفانی به شک کردن نسبت به تمام پایگاه های اخلاقی و زیبایی شناسانه پرداخته اند. آنها به این باور رسیده اند که هیچ حقیقت، خیر و زیبایی مطلقی وجود ندارد و تمام این مقولات بسته به جامعهگ و دیدگاهی که از آن جامعه به ما می رسد متفاوت است و هر تلاشی برای یافتن پایگاه مشترک اخلاقی و زیبایی شناسانه که در تمام اعصار موضوعات مشترکی را تایید کنند، بیهوده است. آنها در این نسبیتگرایی تا آنجا پیش رفته اند که منکر وجود چیزی به نام گوهر انسانی شده اند و می گویند انسانیت همان توان قضاوتگری و توان مورد قضاوت واقع شدن است و این امر در تمامی اعصار تنها برای عده ای از انسان ها پذیرفتنی بوده است و بسیاری از انسان ها در تاریخ بربر، وحشی ، برده و نجس بوده اند، از این رو نه به فعل آنها قضاوتی می شده (آن تنبیه هایی که برای آنها در نظر داشته اند را نباید دلیل بر مورد قضاوت واقع شدن آنها دانست بلکه آن رفتارها نوعی تربیت ابزار بوده است) نه کسی برای نگاه قضاوتگر آنها اهمیتی قائل بود.  آیا این باور قابل پذیرش است؟ اگر نیست این خودباختگی همگیر را چگونه باید توجیه کرد؟ اگر همه چیز نسبی نیست چرا جامعه شکل دهنده پایگاه های اخلاقی انسان های تشکیل دهنده آن می گردد؟ چرا انسان سرش به کار خودش نیست؟ چرا مدام سرش را به این سو و آن سو می چرخاند تا ببیند درباره او چه می گویند و چگونه درباره اش قضاوت می شود؟ جز این است که او توان قضاوت بر خویشتن را ندارد که اینچنین محتاج قضاوت دیگران می شود؟ آیا این اضطراب از قضاوت شدن و به همان میزان درخواست برای قضاوت شدن (که هر دو شان از یک نیت سر چشمه می گیرد، انسان می خواهد که خوب باشد ولی از این خوب تعریف دقیقی ندارد) به دلیل ضعف پایگاه های قضاوت درونی نیست؟ وقتی که ما قضاوت درونی قابل اعتمادی از درون خود نداریم به دنبال قضاوت معتبر تری می افتیم و این از روی ناچاری است، انسانی که به ایمان و یقین رسیده است چه اهمیتی برای قضاوت دیگران می دهد؟ او حقیقتا می داند که خیر، حقیقت، زیبایی چیست. و هر گامی که بر می دارد با استواری کامل و بدون هر گونه شک و دو دلی است. این ایمان چیزی متفاوت با جزمیت است. ایمانی که ذکر کردیم چیزی آموختنی نیست و باور به مجموعه ای از گزاره های ذهنی نیست

/ 5 نظر / 3 بازدید
منیژه

سلام بابا باد آمد و بوی ... خوبی؟می خونمش حتما موفق باشی،نری دوباره برنگردی لوکال خان!ما به اینجا عادت کردیم دیگه...

جواد

ممد لوکال جان ممد شغال که یه مدت بود حسابی جا زده بود دوباره تنش شروع به خاريدن کرده و نياز داره که روش کم شه . حالشو می گیرم . زت چوغ .

جواد

ضمنا اون شغال ( که فقط بلته زوزه بکشه)يادداشت های اين لوطی رو حذف می کنه واسه همين مزاحمت می شم بنابراين مارو ببخش و حلال کن . مخلص مرامت .

منیژه

سلام مطلب خوبی بود و چند نکته که به ذهن من رسید ۱- اینکه جامعه و یا دقیق تر بگویم فرهنگ به زندگی ما شکل می دهد اصیلترین اصل حاکم بر زندگی است خصوصا آنکه سر کلاس انشان شناسی موسیقی بنشینی و به موسیقی نواحی مختلف دنیا گوش بدهی و باورت بشود که موسیقی آرامشبخش و گوشخراش هم اصلا مفاهیمی طبیعی نیستند و فرهنگ است که آنها را برای ما تعیین می کند.حتی همین است که به ما می گوید عمل طبیعی دیدن را چه طور انجام بدهیم و واقعیتی واحد در طبیعت را مثلا طیف نور،سه رنگ ببینیم یا دو رنگ یا ۷ رنگ؟ ۲- اینکه ما آدم ها برایمان نظر دیگران و قضاوت انها مهم است به این دلیل است که هنوز ناقصیم و به مرحله خودشکوفایی نرسیده ایم و من مفعولی مان حاکم بر من فاعلی است موفق باشی

جواد بت شکن

ممد شغال کامنت های اين لوطی رو حذف نکن . می دونی به من می گن جوات بت شکن . يعنی شکننده بتچه هائی مث مم جعفر پريشان (ملقب به نا مصفا) و کريشنا چرتی . افسوس بر تو افسوس برتو گوهر وجود خودت را در پای بت هائی می فشانی که بايد اونهارا بشکنی . زت چوغ. خوندن دفتر پنجم يادت نره !!!!!