خاطره

-چیه ؟!
-هیچی من که چیزی نگفتم
-آخه یه جورایی با چشمات داری گه زیادی می خوری

/ 2 نظر / 14 بازدید

اگر مطالب از خودت آفرین

رضا

چه حس آمیزی جالبی.هم قشنگه هم طنزه هم...آدمو یاد خیلی وقتا میندازه.[لبخند] من با یه ترانه به روزم.خوشحال می شم بخونی و نظرتو بگی.