علوم انسانی غربی

"می دانید چرا حقایق ریاضی مورد انکار نیست؟ به دلیل این که هیچ حقیقت ریاضی نیست که به کسی قدرت سیاسی داده باشد یا از کسی قدرت سیاسی گرفته باشد، وگرنه اگر حقایق ریاضی هم می توانستند به کسی قدرت سیاسی بدهند یا از کسی قدرت سیاسی بگیرند آنوقت می دید که در حقایق سیاسی هم آنقدر اختلاف پیش می آمد و کسانی می گفتند دو بعلاوه دو می شود پنچ نه چهار و دستور می دادند کتابهایی را که در آن نوشته شده دو بعلاوه دو می شود چهار را بسوزانند"

تامس هابز

به  تعبیر کیرکگارد در قبول باورهایی که ممکن است تاثیراتی در زندگیمان داشته باشند بیشتر از آن که به خود باور و عقلانی بودنش بیاندیشیم به نتایج مطلوب یا نامطلوبی که ممکن است پذیرفتن باور برایمان در پی داشته باشد می اندیشیم

/ 0 نظر / 24 بازدید