نسبيت در اخلاق

قواعد اخلاقی خود بسنده نیستند و حکمی ازلی و ابدی بر آنها نیست حتی آنها که به حکم وحی رذیلت یا فضیلت شمرده شده اند، باید دید یک رزیلت یا فضیلت در فرد و اجتماع در باطن یا ظاهر چه ضرری را متوجه خواهد ساخت، چه بسا رفتاری که زمانی رذیلت بوده بر اساس تغییراتی که در بعد زمان و مکان رخ می دهد فضیلت محسوب گردد، قواعد اخلاقی که از مرجع وحیانی یا سنت سرچشمه می گیرند باید با فایده محوری فردی و اجتماعی بررسی گردند تا عقلانی باشند. به عنوان مثال چند زنه بودن در اسلام یا برده داری در اسلام که در آن زمان فایده مند بودند ولی در حال حاضر هیچ فایده ای ندارد که هیچ برای پایه های اجتماع مضر نیز هستند، از این رو در آن زمان فضیلت بود ولی در این زمان رذیلت محسوب می شود

جای تعجب است که در مورد بسیاری از احکام اخلاقی با وجود تغییر در فایده مندی آنها شاهد هیچگونه تغییر قضاوت انسانها در مورد آن موارد نیستیم. به نظر من تعاریفی چون گناه (کبیره)، مستحب و واجب تعاریفی قابل تغییر برای فرد فرد متدینین و برای هر برحه زمانی هستند.

/ 2 نظر / 5 بازدید
مجید

سلام. ۱- آیا می شود به عنوان یک جامعه شناس از هست ها، باید ها را نتیجه گرفت؟ گیریم که برای قاعده الف بر اثر تحلیل عقلانی و تجربی فایده ب را بر شمردیم. آیا می توانیم بگوییم از این به بعد باید الف را رعایت کنید چون قبلا ب بر آن مترتب بوده است. ۲- در مقام جامعه شناس، تردید ایجاد کردن در ارزشها و هنجارها به علت ناتوانی مفرطی که جامعه در ایجاد و درونی ساختن هنجارهای جدید دارد کارکردهای منفی عدیده ای دارد. مواظب باش محمد جان. ۳- در مقام روانشناس و توصیه به یک فرد خاص با شما موافقم ولی با علنی ساختن و همگانی کردن این عقیده در جامعه ای که خود از آنومی در رنج است اصلا موافق نیستم.