بخشش

بزرگترین ظلم او آفریدنم بود و بزرگترین رحمت او مردنش

چیزی برای بخشیدن به من نداشت پس کودکیم را ربود

از آن پس هر که را یافتم چیزی به من بخشید و به بارم فزود

سالها دنبالش گشتم تا تنها دزد دنیایم را بیابم و تمام این سال ها مرده ای بر دوشم سنگینی می نمود

او را هم مرده ای یافتم و مرده ها دیگر دزد نیستند آنها فقط می بخشند وقتی چیزی برای بخشیدن ندارند

از او پرسیدم کودکیم را چرا دزدیدی؟

گفت: من دزد نیستم، من به تو زندگی بخشیدم

فهمیدم او دیر زمانیست که مرده و مرده ها فقط می بخشند

دیگر چیزی برای پس گرفتن نداشتم، دنیای من دیگر دزد نداشت، از آن اول هم نداشت

شادمان تر از هر کودکی فریاد زدم:

کدام گناه شیرین تر است؟!

خواستم حلق تمام بخشندگان عالم را بدرم. زودتر از همه حلقه خدایم را

دیدم عقابی هستم بر فراز لاشخوران که منقارهایی حریصند برای دریدن مردگان

آنها را هم مردگانی یافتم بر فراز مردگانی دیگر

خود را هم دمشان نیافتم که تنها مردگان را سزد که دمخور مردگان گردند

می خواهم با تمام روسپیان و دلقکان و دزدان عالم در آمیزم

آنها رو چون خود لااوبالی يافتم

شهری خواهم ساخت که آنها در آن به هر کاری مشغولند جز روسپی گری و دلقکی و دزدی

این سه کار را به بخشندگان و مردگان و نیکمردان خواهم سپرد

تا صبج روسپی وار ببخشند آنچه را ممنوعش کردند

تا صبح غمگنانه بخندانند تا بزدایند غمی را که بر دوشمان نهادند

تا صبح شرمگینانه بدزدند شرمی را که به ما بخشیدند

/ 4 نظر / 3 بازدید
بهزاد

کتاب نامه ای به نديده ام را حتما بخوانيد. خيلی کمک ميکند .

امين

بزرگترين گناه آن است که چنان پنجره های وجودت را ببندی که ديگر زندگی توان نفوذ در روح و جانت را پيدا نکند (نقل به مضمون از مسيحا برزگر).

آزاده

سلام خوبيد زيبا بود ولی بنويس شعر ننويس متن بنويس مطلب بنويس ممنون