بدون عنوان ترین

دیوار کاذب را کنار میزنم و میبینم که من هم در خانه ام یک سینمای خانگی دارم
با صدها صندلی خاک گرفته که بی پرده تماشایم می کنند
به کفش هایم چسب زده اند و نمی دانم چرا عجله دارم
عجله ای موهوم که نمی گذارد دعوت هیچ دوستی را به قلیان کشیدن رد کنم
چندان طول نمی کشد که بفهمم چشم بر همزدنی فاصله است تا آخرین امتحان
و نگاه خیره به کف مستراح که بفهمم حتی اگر هیچ چیز از درس احتمالات بلد نباشم   
این احتمال به قوت خودش باقی است که همه اش را خواب دیده باشم

/ 4 نظر / 21 بازدید
محمد حسین ابراهیمی

باکوله باری از نگرانی 1 - دغدغه های نبود رضا رحیمی 2 - نصیحتی به سید مهدی موسوی روزگار را می پکانم

محمد حسین ابراهیمی

روزگار تخمی نگارنم فیلتر شد و به روزگار تخمی تر سرگرداني ام بازگشتم در www.sargardan.persianblog.ir با .... و .... و تحلیلی بر شعر قاب شکسته ی طیبه ی نیکو / و خدایی که نیست

مرتضی عابدپور لنگرودی

سلام. .ـ .ـــ .ــــــ قاضي کن ای مومن کلاه داوری را بس کن نمایش های این بازیگری را سی سال و اندی میشود ـ بازی گرفتیم خوشحال میشم نظرتون رو بدونم. موفق باشید.