مسئولیت عقید

ما نسبت  به تفکرات احمقانه خویش مسئولیم

نه فقط به این دلیل که عواقب خطرناکی را پیش رویمان قرار می دهند

بلکه ظهور این تفکرات و دوامشان در ذهن ما که موجود عقلانی هستیم یا حداقل این طور نشان می دهیم که عقلانی هستیم، احتمال عقلانی بودنشان را در ذهن دیگران هم مطرح خواهد کرد

برای خودم همیشه این سوال مطرح بوده که چطور یک عده انسان، برخی خرافه های دینی یا حتی بت پرستی را قبول دارند و این در ذهن آنها چطور پذیرفته شده؟ گویا به طور ناخودآگاه قبول کرده ایم که همنوعانمان حق حماقت کردن در کسب عقیده را ندارند و اگر چنین شد دلیلی بسیار موجه برای این کارشان لازم است.

/ 2 نظر / 19 بازدید
سوشیانت

[گل]هر چه بيشتر مي آموزم [گل]هر چه بيشتر مي بينم [گل]دنيا منو كمتر به هيجان مي آورد [گل]آن قلب آرزومند [گل]آن چشمان غلطان [گل]به آرامش رسيده اند تلاشي نميكنند [گل]آن تعقيبهاي مضحك [گل]آن ديوانه وار راندنها [گل]براي هميشه رفته اند [گل]من كنار كشيده ام [گل]من به خيلي از بازيهاي سرنوشت معتقدم [گل]دنيا از ان تو نيست [گل]به من چيزي جز زيستن رو نشون نميده [گل]فقط اين حقيقت داره كه [گل]تو رو دوست دارم [گل]بدون هيچ سؤالي [گل]تورو دوست دارم [گل]دنيا از ان تو نيست [گل]به من چيزي جز زيستن رو نشون نميده [گل]فقط اين حقيقت داره كه [گل]تو رو دوست دارم

بی پدر خودشیفته

ما انقلابي مثل فرانسه را سيصد سال پيش لازم داشتيم تا پروسه ي عقلاني شدن را طي كنيم. تا مدرنيته را از سر بگذرانيم و پست مدرنيته را تجربه كنيم. ما بايد اروپايي مي بوديم تا از قرون وسطي به رنسانس و سپس به انقلاب فرانسه و سپس به عهد جديد سفر كنيم و آنگاه بتوانيم ادبيات عقلاني و كلام عقلاني و هرچيز عقلاني مثل سياست را تجربه كنيم. ما در قرون وسطي به سر مي بريم و هنوز هشتصد سال لازم داريم تا به عقلانيت برسيم. پس انتظار بيهوده اي است اگر توقع عقلانيت از اين هموطنان عزيز داشته باشيم كه هنوز به ريسمان اسلام تمسك مي جويند. زياد غصه نخور. ما در مكان و زمان بدي متولد شديم. شايد بايد هشتصد سال ديگر به دنيا مي آمديم و شايد بايد در اروپا زاده مي شديم تا مردممان حرفمان را بفهمند. من آپم. يه سر بزن رفيق.