علم تجربی انفسی است

این که با دیدن چهارمین توپ آبی که از کیسه ای با تعداد توپ نا معلوم و رنگهای نامعلوم در می آوری شگفت زده شوی یا همه چیز به نظرت عادی بیاید کاملا به تو و عقایدت بستگی دارد

بسیاری با دیدن دومین توپ کیسه به این نتیجه می رسند که تمام توپهای کیسه آبی است و با دیدن توپی به رنگ دیگر شگفت زده می شوند

/ 1 نظر / 4 بازدید
پیمانه

کاشکی بتونیم همیشه توپهای زندگیمون رو هم با این شگفتی ببینم