مرگ یک لحظه است

لحظه ای که با احتضاری طولانی آغاز می شود

زندگی لحظه لحظه است

احتظاری طولانی که با زجه آغاز می شود

/ 1 نظر / 3 بازدید
شکوفه

لوکال عزیز بیا سر بزن به روزم