خدا برای من تمام آن چیزهاییست که از شنیدن نامشان اشک شوق در چشمانم حلقه می زند.

/ 2 نظر / 3 بازدید
هليا

«قریبی به غربت من و غریبم به قربتت به حضرت حق... .» غريبه ام... خسته ام... سنگين... بی خاطره... بی نام... ... سلام ستاره صبحم! سلام بهترین عشق عالم... آنچه که دست نیافتنی است اما همیشه هست... عصایم کو؟؟؟ عصایم...

هليا

برای بودن ها و داشتن های سبزت هميشه دعا می کنم... دعايی که گرچه زمانه ايست که ديگر سبز نيست... سياه است... سياه! ياحق