حقیقتِ شک

قبولاندن یک اندیشه به دیگری بسی آسان تر از پذیرفتن همان اندیشه توسط خود انسان است زیرا دیگری ابتدا به تو ایمان می آورد بعد به اندیشه ات و تو می توانی با ریا کاری از نوع اعلای آن که تو را به فداکاری وا می دارد یعنی آن ریا کاری که خودت را هم فریفته است، دیگری را مومن خویش و نتیجتا مومن اندیشه ات سازی که این نوع ریا کاری مستلزم ایمان تو به آن اندیشه است (و نه پذیرفتنش) ولی پذیرفتن آن اندیشه توسط خودت از این ابزار بی بهره است پس تو تنها می توانی به اندیشه ات مومن شوی بی آن که تلاشی را که برای پذیرفتنش کرده ای به نتیجه رسانده باشی. پس عملا ما تنها مومنیم بی آنکه اندیشه ای را که به آن ایمان داریم پذیرفته باشیم. این اندیشه که سستی اندیشه ها را در ذهنمان بیان می دارد نیز از این قاعده مستثنا نیست

/ 29 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
يه بنده خدا

در کشتارهايی که بدست بشر انجام شده چه قدر از اين کشتارها منتسب (و نه از) ايمان بوده . چه ميزان بی‌ايمانان در کشتارها دخالت داشتند. شايد اين کشتارها از خلق آدم و (یا بهتر آن که از بدخلقی آدمی) بوده . و کان انسان ظلوما . و کان انسان جهولا. فرشتگان خطاب به خالق: اگر انسان را بيافرينی در زمين فساد می‌کند و البته فراموش نشود که . خدا: من چيزی را می‌دانم که شما نمی‌دانيد

ناظر

پاسخت قانع کننده و مستدل نبود . ايمان هم یکی دیگر از اشکال قدرت طلبی است که باعث فساد و تباهی نوع بشر شده است .

لوکال

بنده خدا جان می دانم چه چيزی را می خواهی بيان کنی، تو می گويی ايمان نيست که اقوام را به جان هم می اندازد بلکه بد ذاتی زیرکانه سرانشان(شرارت یا هر تعبیر لفظی که خودت می خواهی) آنها را چنين به سلاخی هم می کشاند. من از تو می پرسم اين حماقت ايمانی اقوام نيست که آنها را به اين سلاخی می کشاند؟ اگر ايمان مردم نبود چنين امکانی برای سران اقوام وجود داشت؟ در مورد خود سران تو با پيشفرض ذهنی که آنها بايد منفور باشند به سراقشان می روی اگر اين پيشفرض را کنار بگذاريم آنها حقيقتا چه می کردند؟ چرا کار آنها از نظر تو چنين منفور است و کار آن مومنان که خودباخته به معنويات پوچ شده بودند معصومانه؟ فقط به اين خاطر که آنها اين آزادی اراده را داشتند که راه ديگری برگزينند اينچنين منفور در چشممان جلوه می کنند؟ اين افزایش قوه درک و توان همدردی ما نيست که سبب شده اکنون سياهان را چون خودمان آدم بدانيم؟ کسانی را که به زبانی جز زبان ما سخن می گويند مانند خودمان بپنداريم؟ خب آن بنده خدا ها (سران و بد ذاتانی که کوره های آدم سوزی راه می انداختند و برده داری ... می کردند.) درکشان پايينتر بود همان طور که کودک نمی فهم و حيوان را آزار می دهد دي

لوکال

و در آخر چه چيز سبب می شود که آن نيتی که پشت فعل قدرتمندان است را زيرکانه و شرورانه بدانی و آن که مومنانه است را چنين ندانی؟ از کجا معلوم اين هم گونه ای زيرکی و شرارت نيست؟

ماشالا ... چه وبلاگ شلوغی . اصلا می شه فرقی که بين پذيرفتن و ايمان آوردن گذاشتی رو بگی ؟

لوکال

فرقش رو در نظرات آوردم

لوکال

بنده خدا جان منظور من از کلمه ايمان و کلمه پذيرفتن دو حالت مختلف است ...

ناظر

استفاده ازجملاتی نظیر (نظاره کن حقیقت ایمان را و نه آنچه را بدان ایمان می خوانند) تلویحا مبین این موضوع است که اگر ما انسانها متوجه نباشیم که مشغول انتزاع در سطح عالی هستیم و همچنان اسیر آشفتگی ها یا تععین هویت های سطوح مقدماتی انتزاع بمانیم این انتزاع در سطح عالی خطرناک و منجر به روان رنجوری می شود . روان رنجوری مملو از افکار احساسات و رفتار های غیر واقع بینانه غیر منطقی جزمی(دریک کلام بخوان ایمانی) و انعطاف ناپذیر است . ایمان و ضد علم یکی هستند و سلامت روانی و علم شباهت زیادی به هم دارند . ولی چرا ؟ چون علم چهار ویژگی دارد : اولا واقع نگر است و نظریه اش را با واقعیت بیرونی همخوان می کند . علم فرض را بر وجود یک ((واقعیت))مطلق نمی گذاره چون با اشیا و حقایق به صورت پدیدار شناختی و به کمک ادراکات و برداشت های انسانی برخورد میکند و در عین حال می گوید نوعی واقیت بیرونی جد ا از ادراک انسان هم وجود دارد و تلاش می کند نظریه هایش را بر اساس واقعیت بیرونی هم وارسی کند .

ناظر

ثانیا اینکه علم از منطق استفاده میکند (اعم از منطق ارسطوئی و غیر ارسطوئی) تا فرضیه اش را بیازماید و معمولا به نظریه هائی می رسد که نسبتا نتاقض ذاتی ندارند و دید گاه های شخصی افراد نمی توتند آنها را باطل کند . علم با نتیجه گیری های جادوئی و آسمانی و عجولانه و مغالطه های غیر منطقی سرو کار ندارد . ثانیا و از همه مهمتر اینکه علم در اکثر اوقات آزاد اندیش و غیر جزمی و غیر ایمانی است . حتی بهترین نظریه های علمی هم جنبه آزمایشی دارند و علم انها را قابل تغییر می داند . همچنین علم مدعی نیست طبیعت اشیا و امور را در هر شرایطی و هر زمانی وصف می کند علم به گونه ای حیرت اور انعطاف پذیر است و هرگز جنبه ایمانی پیدا نمی کند . چهارمین ویژگی علم اینه که دنبال راه های جایگزین است و تقریبا همیشه نطریه و برداشت های جدید را می جوید . علم مطلق اندیش نیست و فنون و راه حل های غائی و ثابت و از پیش تعیین شده ارائه نمی دهد . و کلام اخر اینکه : مغز نغزی دارد آخر آدمی . مغاک ایمانش نکنیم .