من اگر پريشانم، چه باک! چه باک!

همان قدر شادکامی را می خواهيم که درد را خواهانيم<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />


چنان در پی برد هامان باخت را خواهنيم که در پی باخت هامان برد را


------------------------------------------------------


همان قدر پس از مرگ را باور داريم که مرگ را چه می گويم فردا را


شايد بايد راهنمايی برگزینیم. آنقدر ها فرصت نداريم اما چه کسی؟


------------------------------------------------------


بايد از معشوق ها دل بکنيم


شايد ديگر روزی گرفتار معشوقی نباشيم.


بی خيال معشوق خفتن آسان نيست


بی خيال معشوق نخواهيد خفت


چه کسی گفت که بايد بخوابيد


بايد بی خواب آسود


چه باک که ما پريشانيم


شايد بی خواب آسودن ممکن نيست.


چه دروغی من که به صد خواب گرفتارم


چه باک که در خواب دیگری هم گرفتار شوم


می ترسم از خوابهایی که بیداری ندارند.


چه باک از خواب های که بیداری ندارند. مگر خوابهای ما بی داری دارند


 

/ 4 نظر / 4 بازدید
لنگه كفش پاره

وای حرف عشق ومعشوق نزن. که دلم خونه!!! من نمی دونم چرا من هميشه بايد کسايی رو دوست داشته باشم که منو دوست ندارند!!! نه خدايی جدی می گما!!! چرا می گن دل به دل راه داره!!!

majid

بايد بی خواب آسود. بايد ترسيد از خوابهايی که بيداری ندارند. عاااااااااااااالی بود.

محمد

محمد جان، جنس رسيد! جون شما يه مدتی دمغ بودم. اوباش کم آوردن و جيم شدن همشون(اگرچه همشون يه نفر بيشتر نبود! )، ما هم مونديم دست خالی. ولی ديگه جنس اومده و شروع می‌کنيم باز ... يا علی!

جواد

ممد شغال بچه ريقو ی عوضی باز که ضر زيادی زدی . خاک بر سرت با اون مرشد عنتر آنگولت مصفا . سوسکت ميکنم .