عادت

پاسخ بسیاری از پیچیده ترین معما ها درباره ی رفتار آدمی یک کلمه ساده است: عادت

/ 3 نظر / 4 بازدید
ununoctium

که همانا مرده شورش را ببرند!!![ناراحت]

سحر

در وصف این همه زیبایی در این کلبه چه چیز می توان گفت و چه چیز می توان هدیه کرد جز شاخه گل ناقابلی برای وجود سبز شمازیبا بود...دوست داشتی به کلبه منم سر بزن روز خوش