من از دوستت دارم

 

از تو سخناز به آرامی

از تو سخناز به تو گفتن

از تو سخناز به آزادی

وقتیسخناز تو می گویم

از عاشقاز عارفانهمی گویم

از دوستت دارم

از خواهم داشت

از فکر عبوردر به تنهایی

من با گذراز دلتو می کردم

من با سفرسیاه چشمتو زیباست

خواهمزیست

منبابه تمنایتو خواهم ماند

منبا سخناز تو

خواهم خواند

ما خاطرهاز شبانهمی گیریم

ما خاطره ازگریختندر یاد

از لذتارمغاندر پنهان

ما خاطرهایم از به نجواها

مندوست دارماز تو بگویمرا

ایجلوه ی از به آرامی

من دوست دارم از تو شنیدن را

تو لذت نادر شنیدن باش

تو از به شباهتازبه زیبایی

بر دیدهتشنه امتو دیدن باش

 

یدالله رویایی

/ 2 نظر / 5 بازدید
ایراندخت

وای من عاشق این شعرم ولی برای هرکس از اولش شروع می کنم به خوندن می گه بسه حالمون به هم خورد![ناراحت] اولین بار تو لینک حسین نوروزی دیدمش و خیلی خوشم اومد. می تونی از همونجا بری دانلود کنی کلامشم مرسی که سر زدی شاد باشی:)[بغل]

بهاری

سلام چه می شود کرد؟ منتظرم[گل]