ما همچنان سوال می کنیم و سوال می کنیم، تا این که مشتی خاک سرد برای همیشه دهانمان پر کند، اما خدا را!... این چه پاسخ است؟! (هاینریش هاینه)

/ 2 نظر / 5 بازدید
Memorialist

عالی بود .... ممنون که به من سر زدید [گل]