ای انسان

ای انسان، قطرات اشکی که بر پیکر مسله شده ی تو خواهم ریخت از جنس واژه است، واژه ای که به خونم، اشکم و وجودم آغشته است، نمی توانم ببینم که تو را اینگونه به بند کشیده اند و فریاد نزنم.

من با تو همدردم و در یک زندان با تو اسیر، فرق من با تو این است که میبینم چه بر سر خود آورده ایم دنیا پر از زنجیر بود و ما غفلت کردیم، دنیا پر از فریب بود و ما چشمهامان را بستیم و حالا پشیمانیم ولی پشیمانی چه سودی دارد؟

برایت مرثیه نمی خوانم که گریه کنی که من زیاد گریه کردم و هیچ نشد.

برایت قصه نمی گویم که خیالت را آسوده کنم تا خوابت ببرد که من با قصه هاشان سالها خوابیدم و بیدار شدم و زندانم را تنگ تر یافتم

به تنهایی ات نمی خوانم که تنهایی ها مان را قندیل های خودخواهی پر کرده است و در این سکوت جز گمراهی هیچ نمی یابی.

به سکوت نمی خوانمت که هرجا ظلمیست باید فریاد کشید و شمشیر را از نیامش در آورد.

تو را به فرار از این دنیا نمی خوانم که دنیا جاییست که باید در آن زندگی کنیم نه از آن فرار،اگر بهشتمان را در این دنیا نسازیم، هیزمهای جهنم را با دستهای خود چیده ایم

تو را به همدلی، عشق و آگاهی می خوانم برای رسیدن به حقیقت، خیر و زیبایی، برای شکستن قندیل های خودخواهی، ولی چه همدلی و چه عشق و چه آگاهی که این واژه ها را از درون خالی کرده اند و هرچه خود خواسته اند درونش ریخته اند. همدلی که می گویم همدلی میان سربازان لشکر مستضعف دنیاست نه آنگونه که به ما آموخته اند، روشی برای التیام توسری خوری جمعی، عشق که می گویم مسئولیت، تعهد وعطش همیشگی و بی انتهاست برای رسیدن به نامتناهی در زندگی متناهی، نه آنگونه که به ما آموخته اند مستی و لاابالی گری و بی خیالی و خواندن شعرهای عاشقانه و تخدیر ذهن با عرفان سیخ و سوزنی، آگاهی که می گویم شناختن همه خطر هاست و دانستن این که چه باید کرد، نه آنگونه که به ما آموخته اند سکوت و فرو رفتن در خود و کشف راز های درون یا آموختن زبان بازی های فلسفی که تو را از درون می تراشد و پوک ترات می کند.

دیوارهای این زندان بی تو فرو نمی ریزد، همه ی ما مسئولیم، زندان بان همه چیز دارد او ما را هم در صف خودش دارد، ما همگیمان به عمد یا از حماقت پنهانی دستمان را در دستان او فشرده ایم هر روز در کربلای جهان رویاروی حق ایستاده ایم و حسین را به مسلخ می بریم. زندان بان همه چیز دارد و ما هیچ چیز نداریم ما خودمان را هم نداریم، برای نجات و آزادی از این زندان که به بندمان کشیده است، برنامه لازم است و تلاش صادقانه و شناخت برای این تلاش مکتب لازم است، مکتبی که به تلاش های ما انسجام بخشد تا آنچه می کنیم بی ثمر نباشد

/ 0 نظر / 3 بازدید