گاهی آنقدر احمق می شوم که با دیدن یک نظر در بلاگم کلی ذوق می کنم و انگار دنیا را به من داده اند.

گاهی آنقدر احمق تر که رسیدن به بزرگترین آرزوهایم هم نمی تواند لبخندی به گوشه لبانم بنشاند.

و من اغلب با ترکیبی بین این دو حماقت با زندگی روبرو می شوم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
هلیا

هی رفیق! پس منم خیلی احمقم!!! [تایید]

هلیا

براي لذت بردن از زندگي ، كافيه كمي احمق باشي... شكسپير یادت نرفته که!

هلیا

[نیشخند]