چشمها چشمها چشمها

چشمهای تو همه را دیوانه کرده

تو عجب آهوی هرزه ای هستی

به هر گرگ بی سرو پایی چشمک می زنی

/ 4 نظر / 3 بازدید
بی‌رنگ

آن گل که هر دم در دست بادیست گو شرم بادش از عندلیبان.