روانشناسی حيات خلوت روانی

.... اگر شخص در درون خود به قوت ساختار دنياي دروني شخصيتش دست نيافته باشد ، نه تنها در مقابل ديگر انسانها دچار مشکل خواهد شد ، بلکه حيثيت دنياي بيروني اش  نيز دچار اختلال ميگردد. ادامه...

/ 1 نظر / 5 بازدید
بيتا

درود فوق العاده بود