کفر و ايمان

انسان یک انتخاب است، انتخاب میان کفر و ایمان، در ذات او هم شر وجود دارد و هم خیر، در لجن پست او روح خدا دمیده شده، شر بر او عارض نشده است که بتواند آن را از وجود خود رفع کند، او موجودی است نه به ذات تماما شر نه به ذات تماما خیر، وجود انسان به حقیقت، خیر و زیبایی تمایل دارد، در عین حال هر لحظه گرفتار فریب، شر و زشتی می شود. او مسئول است که از میان خیر و شر، خیر را برگزیند، حقیقت، خیر و زیبایی، ایده آلهای انسانی اند، یک استاندارد یا قالب تحمیلی از سوی جامعه نیست که هر استانداردی فریب است، انسان بدون ایده آلهایش در ثبوت و سکون می پوسد. ایده آلها جهت حرکتش را به او نشان می دهند نه شکل ثبوت اش را. انسانهای ایده آل نشانه های راه اویند تا گمراه نشود نه قالب های پوچی که در آنها خود را گم کند که «می در جام است لیک از جام نیست»، خیر در انسان تلاشی همیشگی برای نزدیک شدن به عشق، رهایی و برابری است این تلاش حقیقتی زیباست نه نمایش پوچ انتر رقصان نفس، آنکسی که همه چیز را مزحک و بی معنا می بیند خود دلقکی تمام عیار است.

بیقراری انسان نشان از مسئولیت او دارد، حرکت او در رهایی از مسولیتهایش فریبی است که نه تنها به آرامش ، رهایی و عشق نمی انجامد بلکه او را به جمود، اسارت و رخوت در خوی حیوانیش می کشاند. این که او زیر فشار قضاوتهای جامعه اش در حال خرد شدن است و هر روز صد بار در حال سجده کردن بر صد خدایش به این دلیل است که او نگاه سنگین خدا را بر عرصه هستی حس نمی کند و توان قضاوتش طفیلی است، خیر و شرش را نمی شناسد و به تردید افتاده است، آنها که ایده آلها را در انسان می کشند و همه چیز را از او می گیرند و هیچ چیز به او نمی دهند و در عدم رهایش می کنند به این بهانه که او در ذاتش سراسر خیر است و شر بر او عارض شده است و نیازی به ایده آلها ندارد، فطرتش راهنمای او خواهد بود، از او مکتب را می گیرند به این بهانه که او را از تعصبهای بیهوده رها کنند، او را به چاه عمیق تردید می افکنند و راه را بر شیطان هموار می کنند تا او را به منجلاب تباهی بکشاند، انسان به مکتب و انسانهای ایده آل احتیاج دارد، کسی که مکتب ندارد، پیرو مکتب باد است و هرچه جمع بگوید او هم می گوید، به انسان بی رنگ و بو و خاصیت هر رنگ و بو و خاصیتی می توان داد چون او هیچ چیز از خودش ندارد، اگر امروز اسلام مرده است یا به هزار فرقه منحرف شده است و از مسلمان ما هیچ بخاری بلند نمی شود و از هر لائیکی پوک تر و مبتذل تر شده است به این دلیل نیست که مردم یادشان رفته نماز بخوانند یا احکام اسلام از یاد ها رفته است که ماشاالله فقهای ما هر روز در حال صدور رساله ای از خود هستند و توجیهات شرعی برای ربا، فساد و فحشا برای مسلمانان معتقد می سازند.

اسلام مرده است چون انسانهای نمونه اسلام از یادها رفته اند، کسی نه پیامبر را می شناسد نه علی را، نه فاطمه را، نه حسین را، ما اگر مسلمانیم باید آنها را بشناسیم تا به هزار یک فرقه دروغین گرفتار نشویم که هر کدام با تکیه بر بخشی از شخصیت متبرک این انسانهای کامل و غافل ماندن از تمامی ابعاد آنها، انسان ها را در قسمتی از مظاهر کمال الینه کرده اند. انسان وقتی در چیزی الینه شد، از راه درست منحرف شده است. این تازه قسمت خوب ماجرا است، آنجا که همه چیز بر عکس می شود و فریب را به عنوان حقیقت به خوردت می دهند و  گرگ ها با پوستین گوسفند به گله جانت حمله می کنند و هیچ از آن باقی نمی گذارند دیگر نه جای گریه می ماند نه جای حصرت که از تو چیزی باقی نمانده است. هویت ات را ربوده اند.

/ 4 نظر / 7 بازدید
هليا

سلام لوکال! اينروزها يک چيزی رو خوب خوب فهميدم، اينکه زندگی آنچنان که ما می خواهيم عادلانه نیست........ اين حقيقت تلخيست که بايد پذيرفت! و برای تفاوت ساده در يک حرف واژه هايمان بی عشق می ماند!، پس بيا به واژه های بی طرفی چون نان دل ببنديم!!! اينروزها نگفتن و شنيدن بهترين کار است! هرچند ما هميشه به مسکوت ماندن دلخوش بوده ايم! اما مواظب باش که آينه هايت، ديوار نشوند!!! روزه هايت قبول درگاه حق!

هليا

راستی مدتهاست به اين انسان شناس جوان سر نزدی! رفيق نيمه راه!!!

هليا

نمي دانم چگونه برداشت ميکنی واژه واژه هايم را، اما تمام آنچه را که برايم نوشتی با تمام وجودم حس ميکنم و ميفهمم! اگر مينويسم بی طرف منظور تعادليست که بايد در اين ناکجاآباد بدان رسيد اگر مينويسم سکوت منظور آن جربذه بشريت است که تنها با عمل و نه حرف هويدا ميشود! رنجش اينروزهای از رفتن و نرسيدن است..... کاش روزی برسد که هرگز به بودن و نبودن او مشکوک نشويم! ممنون خوشحال میشم یک سرکی هم به ما بزنید!

منیژه

سلام لوکال جان واقعا این دو تا مطلب آخری عالی بودند راستش یه کم با پست آخرت مشکل دارم به دلیل اینکه مشکل ما دقیقا از اونجایی شروع می شه که هر کدوم می خواهیم دو دستی مکتب خودمون رو بچسبیم.انسان شناسان درست می گویند که راه حل صلح جهانی،خلع سلاح شدن همه آدم هاست.البته از حق نگذریم یه جمله تو نوشته هات برایم خیلی جای فکر داره:؛خصوصا اون جمله غالبا اشکال در کاری نیست که بدان مشغولیم. اشکال در این است که صرفا بدان کار مشغولیم!؛ راستی،گفتی که شریعتی هم می خونی.می خوام بدونم آموزه های کریشنا و مصفا رو چه طور با حرفهای شریعتی هماهنگ می کنی که می گوید:؛مسئولیت از دانستن نشات می گیره و نه از توانستن و هر کدوم ما به اندازه دانسته هایمان مسئولیم!؛ موفق باشی فعلا!