درباره پست قبل

موقع درس خوندن که می شه همه کاری رو آسونتر از درس خوندن انجام می دم

دارم مطلبی رو می نویسم که به نظرم رسیده خیلی وقته فراموشش کرده بودم.

«اگر یک نفر به تو گفت خر بخوابون زیر گوشش

اگر یک نفر دیگه هم اومد بهت گفت خر بخوابون زیر گوشش

اگر همه بهت می گن خرِ، دنبال یک پالون برای خودت بگرد

چون ممکنه دو نفر اشتباه کنند ولی همه اشتباه نمی کنند

....»

پدرم در حالی که داره جدول حل می کنه: داری درس می خونی دیگه؟!

به مطلبی که دارم می نویسم خیره می شم اونجا نوشتم: «این که به کیا بگی همه به تو مربوطه؟!»

- بله پدر جان جزوه ی تازه ای رو از تو اینترنت دانلود کردم دارم اون رو می خونم، همه چیز که کاغذی نیست.

مادرم داره ظرفا رو می شوره: دیگه بچه که نیست چی کارش داری، جدولتو حل کن

پدرم قیافش شبیه کسایی شده که یکی بهش فحش داده

"نام دیگر جیوه با سین شروع می شه"

من در حالی که دارم به ساعت 5 نگاه می کنم تو خیالم خودم رو تو زمان سیال می بینم: «چند حرفیه؟!»

«پنج حرفیه»

- ولش کن اینو بگو: «دراز گوش فقط خرگوشه دیگه؟!»

باز به مطلبی که دارم می نویسم خیره می شم «این که همه از کجا فهمیدن که تو خری به خودشون مربوطه:)»

این دفه انگار مونیتور به من فحش داده باشه بهش جواب نمیدم

دو باره می پرسه:«دارز گوش فقط خرگوشه دیگه؟!»

- نه پدرجان خر هم درازگوشه به نظر من از خرگوش هم درازگوش تره

به امتحان پس فردام فکر می کنم و این که باید نمره خوبی بگیرم

- محمد جان رفتی بیرون نون بگیری یک بسته زرشک هم بگیر

می خوام مست کنم و برم یه گوشه زار زار گریه کنم

- یک شیشه الکل هم از داروخونه بگیر گوشم چرک کرده باز.

- من هم مغزم چرک کرده مامان

- چی؟!

- هیچی

می نویسم «امیدوارم منظورم رو تونسته باشم برسونم»

 200493746-001.jpg?v=1&c=NewsMaker&k=2&d=F60B352208887077B21E0B72F69EF172D4B40B3E875A785D

 

/ 0 نظر / 4 بازدید