خواستن و نخواستن

خواستن های بشر را در شهوتهایش و نخواستن هایش را در آرمانهایش می توان یافت، رویاهایی که او از آینده در ذهنش دارد به شکل نگاتیو سوخته فیلم عکاسی است، او بیشتر از آنکه بداند چه می خواهد می داند که چه نمی خواهد هر چند این را هم به درستی نمی داند، به همین دلیل دلمشغولی آینده همواره بیشتر هراس انگیز بوده تا امید بخش. هر گاه وسوسه بر او چیره شود و این خواستنها را به جای نخواستنها بنشاند، دیر یا زود گرفتار آن حسّانیت نامطبوع می شود که او را تا انتهای دره غریزه به عقب خواهد راند، آنجا که گرگی دهان باز کرده است یا از آن بدتر خوکی در لجن می غلطد. اگر از این مصیبت رهایی یابد یعنی بتواند یاد بگیرد و بپذیرد که در آخر چیزی را بخواهد بی آنکه به نخواستن هایش بیاندیشد، می تواند کودکی جدی شود که که تا غروب زندگی اش بدون نق زدن مشغول بازی خواهد ماند.

/ 5 نظر / 3 بازدید
يکا

سلام او می تواند که نخواهد به جر آچه را که روحش و قلبش او را به آن سمت می گشد و نه اميالش خدايا از شر وسوسه رهايمان کن آمين آمين

داش حميد

يا علی مشتی دمت گرم مثال قلاده ای خواستنها ما را به هر سمت که اراده کنند می کشانند و ما بی اراده راهی می شویم يا حق

يه بنده خدا

سلام جيگر (البته میدونی که امروزه به جای جیگر به آدم آشغال‌گوشت میدن) خوبه . بدک نیست. اون داستانت رو هم خوندم . بد نیست . ولی ایراد هم داره . نه از منظر داستان نویسی(واه واه حالم بهم خورد از این چیزی که الآن گفتم). راستی یه چند نفری گفتن که خیلی تلخی . به نظر من هنوز خیلی هم جا داری تا تلخ بشی . در ضمن نمیدونم چرا اینا می‌خوان شیرین باشن همه چیز قشنگ باشه . ناز .گوگولی مگولی.... ببین ملکیان دو چیز رو سرمایه میدونه برای طی حقیقت یکی جدیت و یکی صداقت . البته من هم باورم همینه و قبلا به این دو اصل رسیده بودم . هر کس به هر اندازه این دو مولفه رو بیشتر داشته باشه به حقیقت نزدیکتره.... ادامش بمونه برای وقتی که دیدمت. خب شعر زیری رو خوندم که برای من نوشتی حالا اومدم حال کن . نگو برای من ننوشتی تو بدنت الآن داغه نمی‌فهمی . فعلا

لوکال

آری آنچه انسان به راستی انجام می دهد چيزيست که از خواستن هايش برخيزد و تنها خواستنهايی که انسان دارد از غريزه و ذات او بر می خيزد ولی چيزی که اکنون در اين غوغا شاهد هستيم حرکت موجوداتی است که می ترسند و آنها را نخواستن هاشان به حرکت وا می درد نه خواستنهاشان