خدایا! اخلاص و شور و نشاط بت پرستان در پرستش بتهاشان شرف دارد به سستی و بی تفاوتی ما مسلمین در پرستش تو

 پروردگارا این جماعت که صبح را شب می کنند و شب را صبح چگونه بی پرستش تو زنده اند؟!

چگونه تو را فراموش کرده ایم؟

پروردگارا به گناه مسلمانیمان مگیر! ما بت پرستیم.

پروردگارا شور عشق از وجودمان رخت بربسته

پروردگارا چگونه فریاد کنیم تا نظری به حال ما کنی

یا رب بت پرستان را که می بینم از نماز خودم خجل می شود

پروردگارا پرستیدنت را به ما بیاموز.

/ 2 نظر / 3 بازدید
leili_abeadini@yahoo.com

چه زيبا خدايا بت پرستان را كه مي بينم ازنمازخود خجلم محمد جان موفق باشيد

ليلي

سلام چه زيبا آفرين خدايا بت پرستان را كه مي بينم ازنمازخود خجلم درپناه خدا موفق باشيد