ما قراره فقط زندگی کنيم، همين!

آه شاید همه چیز معصومانه شروع شد، با یک ژست و میل به ابراز خویشتن، با یک بازی غیر متعارف، و شاید هم واقعا با یک میکروب... اما این میکروب به قلبشان راه گشود و آنها خوششان آمد. خیلی زود شهوت پدید آمد، شهوت به حسادت منجر شد، و حسادت به خشونت و سنگدلی... آه نمی دانم، به یاد ندارم، اما اندکی بعد، خیلی زود،نخستین خون به زمین ریخت: ترسیدند و حیرت کردند، از هم جدا شدند و با هم قهر کردند. دسته هایی تشکیل دادند اما این دسته ها مخالف یکدیگر بودند. اتهامها شروع شد، بدگویی و سرزنش رواج یافت. رفته رفته با شرم آشنا شدند و شرم را به فضیلتی بدل کردند. مفهوم غرور به وجود آمد و هر دسته ای لپرچم خودش را برافراشت. آزار جانوران را شروع کردند و جانوران از دستشان به جنگلها گریختند و دشمنشان شدند. برای جدا شدن کناره گرفتن، تشخّص و مالکیت، مبارزه در گرفت. کم کم به زبان های متفاوتی سخن گفتند. با غم و اندوه آشنا شدند و به اندوه عشق ورزیدند. تشنهء رنج شدند و گفتنند که حقیقت را فقط از طریق رنج می توان بدست آورد. در این موقع علم در میان آنها پدیدار شد. وقتی به تبهکاری و شرارت افتادند، از برادری و انسانیت سخن  گفتند و معنی این اندیشه ها را دریافتند. وقتی دستشان به جنایت آلوده شد، عدل و داد را اختراع کردند. به سختی به یاد می آوردند که چه چیزهایی را از دست داده اند، و باور نمی کردند که خوشبخت و معصوم بوده اند. حتی به احتمال خوشبختی گذشته شان می خندیدند و آن را رویا می نامیدند، به هیچ شکل و صورتی نمی توانستند چنین چیزی را تصور کنند، اما عجیب آنکه به رغم بی اعتقادی شان به رغم بی اعتقادی شان به خوشبختی پیشین و افسانه خواندن آن چنان میلی به خوشبختی و معصومیت دوباره از خود نشان می دادند که همانند کودکان تسلیم میل قلبشان شدند، این میل را تجلیل و تقدیس کردند، معابد ساختند و برای فکرشان یعنی همان «میل» شان شروع کردند به عبادت و دعا، و در همین حال که یقین داشتند که تحقق و اجرای آن ناممکن است باز هم عبادتش کردند و اشک در راهش فشاندند. با وجود این، اگر کسی پیدا می شد که بار دیگر این معصومیت را به آنان نشان دهد و بپرسد که آیا می خواهند به آن حال باز گردند یا نه، قطعا جواب منفی می دادند. پاسخی که به من دادند این بود:«خیانتکار و بیرحم و ظالم هستیم؟ این را می دانیم و به خاطرش متاسفیم و عذاب می کشیم و درد و رنج را به جان می خریم و شاید حتی بیش از قاضی بیرحمی که دربارهء کارهایمان داوری خواهد کرد و ما نامش را نمی دانیم خودمان را مجازات و تنبیه می کنیم. ولی ما صاحب علم هستیم و با کمک علم بار دیگر حقیقت را کشف خواهیم کرد، و البته حقیقت را فقط هنگامی قبول خواهیم کرد که با عقل و منطقمان ادراکش کنیم. دانش والاتر از احساس است و آگاهی بر زندگی برتر از خود زندگی است» به من چنین گفتند، و پس از ادای این کلمات، باز هر کدامشان خودش را بیش از دیگران دوست داشت، و واقعا غیر این هم نمی توانست باشد. تک تک آنها چنان شیفته شخصیت خویش شدند که با کبر و غرور سعی کردند نظیر آن را در دیگران بی اهمیت بشمارند و تحقیر کنند، و این را هدف کلی زندگانی شان انگاشتند. کم کم برده داری پدید آمد، حتی بردگی داوطلبانه. ضعفا با اشتیاق خود را تسلیم  ارادهء اقویا کردند به این شرط که اقویا به آنان در سرکوب و ستم ضعفایی ضعیفتر از خود آنها را یاری برسانند.

قسمتی از داستان رویای مرد مضحک - داستایفسکی

/ 3 نظر / 5 بازدید
هليا

((پروانه مسين آينه وار برپا نشسته بود،در پهنائ لجن، و هر دو روی آن خط بود! خطی بسوی پوچ، خطی به مرز هيچ. از هم گريختيم، بر خط سرنوشت خونابه ريختيم!)) سلام! اينروزها هوس هم دلهای پريشانمان را شاد نميکند!! باور کن...

هليا

راستی لوکال جان! هر موقع به روز شدی لينک بذار! ممنونم.

يه بنده خدا

با عرض و طول سلام شرمنده محمدرضا نتونستم ببينمت بابا اين دانشگاه خراب شده سيستم مارو ريخت به هم . سعی می‌کنم باهات تماس بگيرم . و اما مسئله : جالب بود آما. مطلب زیاده . فقط یه سرنخ میدم بقیش با خودت ببینم چی‌کار می‌کنی: درباره صدق و کذب هر جمله یا گذاره موجود در این مطلب فکر کن یا این که آیا واقعا این گونه بوده یا نه . فعلا