داشتم پیش خودم فکر می کردم که چه خوب بود یاد خدا در دلم پر می شد، اینطور دیگر جایی نبود تا چیز دیگری در دلم بنشیند و به آن مشغول شوم.

انگار دلم گنجه است و خدا پوشال!

یادم آمد عاشق باید دلش را خالی کند تا معشوق مجال حضور بیابد

فهمیدن مساله را سرو ته خوانده ام برعکس فهمیده ام، از گستاخی کودکانه ام خجل شدم.

/ 1 نظر / 3 بازدید
هليا

و خدا کفايت می کند ما را...