عشق که باشد
کتری سوت سوتی خانه هم فرزانه ایست
بی خوابی های چشم مخمور تو را می فهمد
(طرح بالا هم بازنویسی یکی از طرحهای قبلی ام هست)

/ 0 نظر / 4 بازدید