به احمقانه ترین چیز های دنیا همیشه قسمتی اغراق آمیز آویزان است که در بخشیدن عظمت به آن کاربرد دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید