hidden

اگر خدا وجود داشته باشد، من همه چیزم را به او بدهکار خواهم بود،ولی او تنها یک چیز را به من بدهکار است:

این که چرا اینقدر آسان می شد وجودش را منکر شد

/ 2 نظر / 3 بازدید
فانوس

چه قدر پند آموز بود[لبخند] [دست]