دخترک

دخترک پرسید:واسه چی شعر می گی؟

یاد تو افتادم که هر کاری می کردم می پرسیدی برای چی؟

ولی این بار یه دختربچه بود که می پرسید نه آن عفریته که همیشه زودتر از همه سر سفره افطار می نشست و دهانش از همه گشادتر بود

خواستم جوابشو بدم دیدم رفته

خواستم بپرسم تو چرا دنبال پروانه ها می دویی که دیدم رفته و داره با پروانه ها بازی می کنه

/ 0 نظر / 22 بازدید